Seniorordninger skal skaffe flere sygeplejersker

Uddannelse 19. september 2002 08:00

København, onsdag /ritzau/ --- --- --- --- Grafik følger. --- --- --- --- --- Sygehusene har store problemer med at få ansat tilstrækkelig med sygeplejersker til at tage sig af patienterne, og manglen bliver endnu større i de kommende år. Senest viser en rapport fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at hver tredje sygehus sidste år måtte kigge i vejviseren efter nyt personale, og det er særlig sygeplejersker, læger og social- og sundhedsassistenter, der er mangel på. På den baggrund ønsker formanden for landets godt 70.000 sygeplejersker, Connie Kruckow, at der skal gøres en ekstra indsats for at fastholde de ældre sygeplejersker på arbejdsmarkedet. - På sygehusene er der stort set ikke en sygeplejerske over 50 år tilbage, og for næsten samtlige sygeplejersker gælder det, at de stopper med at arbejde, når de bliver 60. Derfor er det vigtigt, at der gøres en indsats for at fastholde de ældre ansatte, siger formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR), Connie Kruckow, til Ritzau. Hun foreslår, at sygehusene bliver bedre til at tilpasse arbejdsforholdene til seniorerne. - Arbejdsgiverne har forsømt at gøre noget for at fastholde de ældre medarbejdere. Det kunne de ændre på ved eksempelvis at gøre noget ved arbejdstiderne. Ikke mange ældre kan holde til at arbejde om natten, så man kunne passende "frede" de ældre for netop de vagter, siger Connie Kruckow. Sygeplejerskeformanden understreger dog samtidig, at der er brug for en række andre ændringer for at dæmme op for fremtidens mangel på hvidkitlede ansatte. - Det gælder både om at fastholde de unge i uddannelsen, og om at give bedre løn- og arbejdsvilkår for de sygeplejersker, der har færdiggjort deres uddannelse. Desuden er det vigtigt at sikre, at der er mulighed for faglig udvikling for sygeplejerskerne, siger Connie Kruckow. I Amtsrådsforeningen er man enig med sygeplejerskernes formand i behovet for at holde på seniorerne. - Jeg er for så vidt enig med Connie Kruckow i, at der skal gøres mere for at fastholde ældre medarbejdere. Og det har vi et fælles ansvar for at sikre, siger formanden for Amtsrådsforeningen, amtsborgmester i Roskilde amt Kristian Ebbensgaard (V), til Ritzau. Han mener også, at det er vigtigt at fastholde de unge i uddannelsen, men her fremhæver han, at der allerede er gang i gode initiativer. - Vi kan se på optaget til skolerne, at der er flere og flere, der vil uddanne sig til sygeplejersker, så der er sat noget i værk, der virker. Derfor er det nu vigtigt, at der sættes noget i værk på den enkelte arbejdsplads, der sikrer, at der skabes et arbejdsmiljø, som gør, at det er til at holde ud at være på arbejde, siger Kristian Ebbensgaard. I forhold til sygeplejerskernes lønforhold ser det ud til, at DSR-formandens ønsker om bedre lønforhold er i gang med at blive opfyldt. I hvert fald viser DSR's egne tal, at nettolønnen for en almindelig sygeplejerske er steget med knap 40 procent i perioden fra 1992 til 2000. I samme periode er forbrugerpriserne steget med omkring 18 procent. Rapporten fra Arbejdsmarkedsstyrelsen bekræfter tendensen ved at vise, at hvert andet sygehus har tilbudt højere løn for at tiltrække det nødvendige antal sygeplejersker. En optælling fra Amtsrådsforeningen fra begyndelsen af året viste, at sygeplejerskemanglen er størst, når det gælder specialsygeplejersker. Generelt stod 3,36 procent af de normerede stillinger i amter og kommuner ubesatte. Det tal dækker dog over, at af de almindelige sygeplejerskestillinger var 2,87 procent ubesatte, mens hele seks procent af specialsygeplejerskernes stillinger var ubesatte. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens rapport betyder sygehusenes mangel på personale, at hver tredje har opgivet "udfordringer eller en ny indsats". Men manglen har også betydning for både patienter og ansatte, understreger Connie Kruckow. - En amerikansk undersøgelse har dokumenteret, at patienternes helbred forringes, når de ikke får den fornødne pleje. Desuden føler sygeplejerskerne sig mere og mere stressede på grund af øgede arbejdsbyrde, siger Connie Kruckow. Den øgede arbejdsbyrde indebærer eksempelvis, at der en gang imellem skal tages et valg om, hvilke patienter, der er tid til og hvilke, der må klare sig selv for en tid. - Det tærer på sygeplejerskerne, og det er også med til, at der i visse amtskredse er en stor udskiftning af sygeplejersker på sygehusene, siger Connie Kruckow. Både arbejdsforhold og sygeplejerskemanglen er til debat på sygeplejerskernes kongres i Odense i næste uge. Kongressen varer fra den 23. til og med den 27. september, og der er også lagt op til debat om, hvordan fremtidens forbund skal se ud. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...