Seniorpolitik virker på Portland: Halvandet år senere på efterløn

De ældre medarbejdere er ikke en svag gruppe - tværtimod

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ole Dan Larsen er en af medarbejdere, som er med i Aalborg Portlands seniorordning. Tidligere var han laboratoriechef, men nu har han lagt ledelsesansvaret fra sig og har titel af chefkemiker.Læs om ham på side 2. Foto: Jan Sørensen

AALBORG:Ved hjælp af en aktiv seniorpolitik er det gennem de seneste fem år lykkedes Aalborg Portland at hæve medarbejdernes gennemsnitlige tilbagetrækningsalder med halvandet år. Hvis det samme skete overalt i samfundet, ville arbejdsstyrken vokse med cirka 70.000 mennesker og en del af fremtidens økonomiske problemer med mange ældre og færre yngre ville være løst. - I vore dage er seniorer en stærk gruppe med en enorm kompetence, masser af erfaring, både personligt og fagligt, og deres børn er flyttet hjemmefra, så de har også både økonomisk og tidsmæssig frihed. Omvendt er det selvfølgelig også sådan, at nogle af dem, efterhånden som de bliver ældre, ikke rigtigt gider mere, fortæller Anders Thorup, direktør for HR, IT & Kommunikation på Aalborg Portland. Finde balancen Derfor handler seniorpolitik efter hans mening blandt andet om at finde en god balance mellem at tage sig af de ældre medarbejdere og alligevel behandle dem på lige fod med de andre. - En seniorpolitik kan nemt blive mekanisk, så det alene handler om, at når man bliver så og så gammel, så går man ned i tid. - Sådan ønsker vi ikke at agere. Der er ikke tale om en svag gruppe af mennesker, men blot om medarbejdere, der er blevet ældre. - Derfor fortsætter vi også med efteruddannelse af medarbejdere lige til, de går af. Alle har behov for at få opretholdt sine kompetencer, og ingen må føle, at de bliver kørt ud på et sidespor, fastslår Anders Thorup og tilføjer, at 90 procent af Aalborg Portlands medarbejdere er på efteruddannelse hvert år. - På den anden side må alder ikke blive et tabu, som man ikke kan tale om. Og det må heller ikke blive sådan, at de ældre føler, at nu bør de gå af, selv om de egentlig ikke har lyst, fremhæver Anders Thorup, der selv er 42 år. Livserfaring På Aalborg Portland holder man såkaldte "seminarer for livserfaring" for medarbejdere mellem 55 og 59 år og for ansatte mellem 60 og 64 år: - Seminarerne skal give dem så meget indsigt, også i sig selv, at de får et godt grundlag for at beslutte, hvad de vil, og hvornår de vil det. - Hvis de gerne vil blive noget længere på jobbet, kan vi for eksempel tale om nedsat arbejdstid, ændrede vagtplaner, ændrede arbejdsopgaver eller det, som vi kalder at træde et skridt til højre. Det henvender sig til ledere, som gør plads til en efterfølger og er med til at oplære vedkommende uden, at de selv får ændrede ansættelsesvilkår. Men det er alt sammen meget individuelt og ikke en fastlagt mekanik, understreger Anders Thorup. Han lægger ikke skjul på, at virksomheden selv har en stor interesse i at beholde seniorerne lidt længere: - Halvdelen af vore medarbejdere i Danmark er 50 år eller derover, så vi kan se frem til at skulle genbesætte en masse stillinger. Det letter situationen for os, hvis vi kan få nogle til at blive noget længere