Septiktanke skal tømmes af kommunen

1700 borgere i landdistrikter i Dronninglund Kommune skal have kommunal ordning

Runa Christensen ser helst, at private stod for ordningen. Arkivfoto

Runa Christensen ser helst, at private stod for ordningen. Arkivfoto

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:1700 ejendomme i det åbne land i Dronninglund Kommune skal fra 1. januar tilsluttes den kommunale tømningsordning for septiktanke. Det er en ordning, der har eksisteret siden 1999 i Brønderslev Kommune, der nu også kommer til at gælde i Dronninglund Kommune. I Brønderslev Kommune er der 1700 husstande med i den kommunale tømningsordning. Seks Venstre-folk ønskede en ordning, så ejendomsejerne frit kan vælge, hvem de vil have til at tømme deres septiktanke. Men 19 stemte for, at kommunen skal tømme septiktankene. De seks, der stemte imod, er Runa Christensen, Kim Toft, Carsten Jespersgaard, Asta Skaksen, Poul Pedersen og Hans Chr. Holst. Runa Christensen pegede på, at ejendomsejerne selv bør vælge, hvem de ønsker, skal tømme deres septiktanke. Karsten Frederiksen (K) opfordrede til at se sagen som en helhed. Arne M. Jensen (S): - Der er visse steder, hvor man kan være så liberale, at det kommer til at koste forbrugerne penge. Det mener han er tilfældet i denne sag. Carsten Jespersgaard: - Når det gælder fyringsolie, vil jeg da også gerne, at mit selskab vælger samme leverandør som mig, da der så er mulighed for at opnå rabat. Men sådan er det ikke. Mens der har været en tømningsordning i Brønderslev Kommune siden 1999, har den enkelte ejer i Dronninglund Kommune selv skullet bortskaffe det septiske slam. De respektive lodsejere i Dronninglund Kommune entrerer med et firma, der afleverer slammet på Hjallerup Renseanlæg. I Brønderslev Kommune sker der fælles bortskaffelse af slam fra septiktanke. Tømningsordningen foreståes og administreres af kommunen, og slammet tilføres og behandles på Brønderslev Renseanlæg. Der vil være stor risiko for, at slam fra septiktanke ikke bliver håndteret efter gældende regler, da det ikke kan forventes, at den enkelte boligejer kan leve op til lovens krav om analyser og hygiejne, såfremt slammet bliver anvendt til jordbrugsformål. Hvis septiktanken ikke tømmes tilstrækkeligt tit, kan man risikere, at en dårligere kvalitet af afløbsvandet vil belaste vandløbene unødigt. Den aftale, der i dag er med entreprenør i Brønderslev, udløber med udgangen af 2006, så der skal indgåes en ny aftale.