Ser politikerne kun på kroner og ører?

BUDGET 2007: Er det følgerne af en udgiftsneutral kommunalreform? Det er rystende læsning der er i avisen torsdag 24. august 2006 med hensyn til spareforslag. Ser politikerne kun på at spare kroner og ører og ikke spor på personale eller brugere? Noget tyder på det forholder sig sådan, da der før har været kommentarer fra FOA til besparelsesforslag uden det har udløst nogen reaktion fra politikernes side. Vi har efter de sidste forslag haft nogen reaktion fra vore medlemmer, især vore nattevagter er bekymrede for fremtiden, for hvordan skal de klare, at passe beboerne der på nogle plejehjem bor i tre etager, andre steder i boliger hvor der er stor afstand. Er nattevagten i den ene ende af huset kan hun/han umuligt hverken se eller høre hvad der sker i den anden ende af huset. Det er umuligt at se røg eller lugte brand, så vidt jeg ved er der ikke rygeforbud for beboerne, de kan vel sagtens finde på, at tage en smøg i sengen. Det kan tage lang tid inden en brand bliver optaget og brandfolk bliver tilkaldt, nå ja, der var vel også noget med et forslag til reduktion af brandberedskabet. Bliver der behov for hjælp, må nattevagten sende bud til de udekørende om hjælp. Vi må håbe det bliver en mild vinter, for der bliver ikke ryddet sne fra klokken 23 til klokken 05. Hvad så, hvis ikke hjælpen kan komme frem? Der er nogle plejecentre der ligger i yderområderne. Hvad med de demente beboere der kan finde på at gå ”hjemmefra” på alle tider af døgnet, hvad sker der med dem, får de bare lov til at gå? Det virker ikke som der bliver tænkt særlig positiv på dem, da der for at spare 377.000 kr. er forslag om at lukke dagtilbud til demente på Grønningen. Plejehjemmet Aldersro foreslås lukket. Sker det, har politikkerne erkendt, at det vil medføre mere behov for hjemmehjælp, jamen har I ikke lige skåret i hjælpen? På Margtethelund skal demenspladserne reduceres fra 22 til 12 pladser, men først i 2008, regner man med der bliver færre demente fremover? Er politikkerne ikke vidende om, at vore nattevagter har fået en del rengøring og andre opgaver de skal udføre om natten, skal de stadig klare det? Er forsøgsordningen med power nap ikke forlænget på et tidspunkt, hvordan skal det gennemføres med kun en nattevagt? Endelig kan der vel også ske noget med nattevagten. Det kan være fald på trappe, det kan være et ildebefindende og lignende. Hvem har ansvaret for personale og beboere i sådan en situation?