Lokalpolitik

Ser positivt på sammenlægning

Nordjyske kommuner er klar til at samarbejde på tværs af kommunegrænserne

FARSØ KOMMUNE: Hellere gøre det ad frivillighedens vej end tvinges til det. Sådan er holdningen hos mange danske kommuner, hvor man lige nu afventer den såkaldte strukturkommisions rapport. Rapporten ventes at give et billede af fremtidens kommunestruktur, og det store dyr i denne åbenbaring er sammenlægningen af landets 275 kommuner. Farsø Kommune er en af de kommuner, der fra første færd har udtrykt en interesse for et mere struktureret samarbejde - uden at ordet ”sammenlægning” er blevet anvendt. Således har der gennem længere tid været et formaliseret samarbejde mellem Farsø, Aars, Nørager og Aalestrup Kommuner, hvor det især er det erhvervsmæssige område, der er interessant. Uden for amtet Det er også ganske interessant, at man har valgt Aalestrup som samarbejdspartner, idet kommunen som bekendt befinder sig i naboamtet Viborg. Det forhindrer dog ikke et godt samarbejde, og med sammenlægningen af de fire kommuner lander man da også på den størrelse, som synes at være den optimale. Ser man på en lidt større sammenhæng, er det tydeligt, at strukturkommisionens arbejde har præget de nordjyske kommuner - uden nogen har set så meget som en stavelse eller en antydning fra rapporten. Inden for Nordjyllands Amt kan der således dannes ni storkommuner - og det endda ganske frivilligt. De 483 nordjyske byrådsmedlemmer har fået muligheden for at melde ud om deres holdning til kommunesammenlægninger, og tendensen fra Farsø om at man gerne vil slå sig sammen med naboen er udtalt over hele amtet. Hvad med Løgstør? Sønden for Limfjorden er det ikke kun Farsø, Aars, Nørager og Aalestrup, som ligner oplagte kandidater til en større kommune. - Vi så jo også gerne, at Løgstør Kommune kom med ind i vores samarbejde, men tilsyneladende har de ikke rigtigt fundet ud af, hvad de vil med hensyn til et mere formaliseret samarbejde, siger Farsø Kommunes borgmester H.O.A. Kjeldsen. Han er i øvrigt en af de varmeste fortalere for et formaliseret samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Løgstør Kommune kunne også sættes i forbindelse med Nibe Kommune, men fra sildebyen bejler man mere til den store nabo mod øst - Aalborg Kommune. Fordelene ved en eventuel kommunal sammenlægning er blandt andet, at man er fælles om større områder som for eksempel skatter, sociale ydelser og undervisning. Man kunne også sagtens forestille sig et kommunalt brandberedskab, der strakte sig ud over kommune-grænserne. I dag arbejder Farsø Kommune således sammen med nabokommunen Aars, og dette samarbejde ses fra begge kommuner som det nærmest optimale, idet man jo beskæftiger sig med de samme rutiner.