Serritslev-far slipper for forvaring

Det lykkedes forsvareren for faderen at overbevise landsretten om, at faderen var egnet til en almindelig fængselsstraf.

Landsretten har idømt faderen en almindelig fængselsdom for overgrebene, der fandt sted i det nu nedrevne hus i Serritslev. Arkivfoto: Henrik Louis

Landsretten har idømt faderen en almindelig fængselsdom for overgrebene, der fandt sted i det nu nedrevne hus i Serritslev. Arkivfoto: Henrik Louis

Den 42-årige far i den såkaldte Serritslevsag får sit ønske om en fængselsdom opfyldt. Landsretten har idømt ham 11 års fængsel, mens byrettens dom på fire års fængsel til den 38-årige mor i Serritslev stadfæstes. I byretten var faderen blevet idømt en forvarringsdom. Det er indespærring på ubestemt tid og indebærer, at en almindelig fængselsstraf ikke er tilstrækkelig til at afbøde den fare, som den dømte udgør for sine omgivelser. Men landsretten har altså en anden opfattelse af faren. Landsretten mener ikke at faderen er generelt farlig, eftersom det kun er sine egne børn, han har forbrudt sig imod, og dermed er betingelserne for en forvaringsdom ikke opfyldt. Parret er blevet dømt skyldig i vanrøgt, vold, grov vold med karakter af mishandling, langvarig indespærring og ulovlig tvang mod deres 10 sammenbragte børn. Han desuden for talløse voldtægter mod de to ældste piger i børneflokken og andre former for seksuelt misbrug af den ældste.