Serritslev-sagen i landsretten

14. november skal sagen om mishandlingen af de mange børn i Serritslev-sagen behandles i Vestre Landsret i Aalborg.

Forsvarere kæmper imod forvaringsdom til Serritslevfar og skærpelse af dom til Serritslevmor Arkivfoto: Scanpix

Forsvarere kæmper imod forvaringsdom til Serritslevfar og skærpelse af dom til Serritslevmor Arkivfoto: Scanpix

21. juni blev forældrene til de i alt ti børn i huset i Serritslev dømt for vold, vanrøgt og seksuelle overgreb, Faren blev idømt forvaring, mens moren blev dømt til fire år i fængsel. Forvaring er en straftype, som bruges over for personer, der vurderes at være særligt farlige, fordi de har begået grov personfarlig kriminalitet såsom drab, røveri eller alvorlige sædelighedsforbrydelser. Nødvendigt at moderen ankede Farens forsvarer, advokat Anne Mette Ovesen, ankede på stedet byrettens dom til Vestre Landsret. Det samme gjorde morens forsvarer, Henrik Garlik Jensen, selv om de umiddelbart kunne acceptere dommen. Grunden til morens anke er, at hvis hun ikke ankede, så ville hun blive nødt til at vidne mod faren i sagen, og det ville hun ikke. Dømt for flere forhold Selv om faren ikke kan dømmes en strengere straf end forvaring, så vil anklageren, vicestatsadvokat Michael Møller Hansen, alligevel forsøge at få ham dømt for nogle af de anklager, som han blev frifundet for, blandt andet anklagen om at have tvunget sin datter til at lade sig bedække af en hingst. Der er ikke kommet nye oplysninger frem i sagen, så derfor vil sagen blive ført efter det samme anklageskrift som i byretten i Hjørring. Der er afsat i alt 16 retsdage til sagen.