Retspleje

Serritslevfar er måske ikke farlig

Forsvarere kæmper imod forvaringsdom til Serritslevfar og skærpelse af dom til Serritslevmor.

Forsvarere kæmper imod forvaringsdom til Serritslevfar og skærpelse af dom til Serritslevmor Arkivfoto: Scanpix

Forsvarere kæmper imod forvaringsdom til Serritslevfar og skærpelse af dom til Serritslevmor Arkivfoto: Scanpix

Faderen fra Serritslev er ikke til fare for sine omgivelser, og skal derfor "nøjes" med en fængselsstraf på syv-otte år, mener hans forsvarer, Anne Mette Ovesen. - Mentalerklæringen udtaler sig ikke om at han skulle være specielt optaget seksuelt af børn og unge. Han er ikke seksuelt afvigende og der er ikke noget i hans personlighed, der siger han skulle være farlig seksuel, sagde forsvareren i sin procedure for strafudmållingen i landsretten onsdag. Den psykiatriske overlæge, der har undersøgt faderen men at det er tvivlsomt, om han udgør "en nærliggende fare" for andre. Retslægerådet siger, at han sandsynligvis frembyder en nærliggende fare for andre. - Tvivlen bør komme ham til gode, mener hans forsvarer. Hun mener at en fængselsstraf på syv-otte år er passende, hvor anklageren som alternativ til forvaring, har talt om op til 12 års fængsel. - Der er mange formildende omstændigheder, mener Anne Mette Ovesen. Det gælder især i forbindelse med vanrøgt af de 10 sammenbragte børn. - Forældrene har ikke haft ressourcer, hverken personligt eller økonomisk, til at gøre det bedre. Desuden har de sociale myndigheder har flere gange være på tilsynsbesøg uden at gribe ind. De har altså ikke ment at der var tale om omsorgssvigt, sagde Anne Mette Ovesen. Moderens advokat, Henrik Garlik Jensen, plæderede for højst tre års fængsel, evt. delvist betinget. - Hun har nu siddet varetægtsfængslet i næsten to år. Det er ualmindelig lang tid, og det er meget ubehageligt for en kvinde at sidde to år i et arresthus, sagde Henrik Garlik Jensen. - I stedet for at rejse et stenmonument over en mor, der ikke kunne sige fra, så prøv at give hende og børnene en chance i stedet for at udstøde hende, lød moderens forsvarers ord til dommere og nævninge. Begge forældre er tidligere ustraffede.