Serritslevsagen blev midlertidigt afbrudt

Forsvarer protesterede imod skriftlig procedure - protesten afvist og sagen kører igen. Opdateret kl 11.53

Dommerne i Serritslevsagen afbrød onsdag formiddag dagens retsmøde i Serritslevsagen midlertidigt. Anklager Margrethe Sanning havde udleveret sin procedure i skriftlig form til dommere og nævninge, men det mente forsvarer Henrik Garlik Jensen, der er forsvarer for moderen i Serritslevsagen ikke, at man bare sådan kunne gøre. Anne Mette Ovesen, der forsvarer faderen, bakkede sin kollega op. - Ifølge loven kan retten give tilladelse til udlevering af skriftlig procedure. Men forsvaret skal have lov at udtale sig om sagen, indvendte Henrik Garlik Jensen, da anklageren var færdig med første anklagepunkt om vanrøgt. Margrethe Sanning forklarede, at den skriftlige procedure udelukkende er udleveret for, at folk ikke skulle sidde og tage notater. - Det gjorde anklagemyndigheden også i byretten, at der var ingen protester fra forsvarets side, påpegede hun. Protest afvist Landsretten har nu valgt ikke at følge forsvarer Henrik Garlik Jensens protest imod, at anklageren udleverede sin procedure på skrift til dommerne. Det afgjorde dommerne efter en kort pause i landsretssagen. - Det er et vigtigt princip at der er mundtlighed og åbenhed i retten. Men det gælder navnlig i store sager, at man kan bryde princippet, sagde dommeren. - Det kan være uoverkommeligt eller i hvert fald upraktisk at hele proceduren skal holdes mundtligt. Bestemmelsen om, at der kan gives tilladelse til at afgive skriftlig procedure, betyder, at der i retten kun gives en kortfattet mundtlig redegørelse for proceduren. Det sker ikke her. Nævninge og tilhørere får den fulde ordlyd af proceduren at høre. Den skriftlige procedure er således kun et manuskript, mener dommerne. Forsvaret protesterede ikke yderligere.