EMNER

Serritslevsagen

fakta

I februar 2010 kontaktede en 20-årig kvinde politiet og anmeldte, at hun har været ude for systematisk misbrug og vold fra sin far og stedmor. Det er foregået i hjemmet i Serritslev. I huset bor pigens ni halvsøskende. De var, da sagen begyndte, i alderen fra 1 til 18 år. De otte børn under 18 år tvangsfjernes og anbringes hos en aflastningsfamilie. Siden er de med undtagelse af den ældste søn flyttet til opholdssteder og plejefamilie. Forældrene er anklaget for misrøgt, vold, og mishandling. Faderen er desuden anklaget for voldtægt mod sin egen datter og steddatter. Anklagemyndigheden ønsker faderen dømt til forvaring. Moderen kan risikere op til otte års fængsel. Begge forældre nægter sig skyldige. Det Sociale Nævn siger, at familiens fraflytningskommune på Lolland har svigtet mest i sagen. Lolland Kommune er dømt til at betale men har anket til Ankestyrelsen.