sertyatr

Schweissregistrets sporhunde er trænet både i at spore de tilskadekomne og i at gøre processen kort for det lidende dyr. Tegning: Erik Boye.