Serviceassistenter i klemme på grund ef fejl

Blev fejlinformeret om nødvendighed af a-kassemedlemskab og risikerer at ryge tilbage på kontanthjælp

FREDERIKSHAVN:Et år på skolebænken og et eksamensbevis som serviceassistent, giver forventning om et job i halen af indsatsen. Når jobbene, trods de nyvundne kvalifikationer, så ikke ligefrem hænger på træerne, vokser frustrationen, når det samtidig viser sig, at den fornyede arbejdsløshedsunderstøttelse, som uddannelsen i det mindste ville give adgang til, også forsvinder ud i den blå tåge. Fejlen for at 17 nyuddannede eller næsten nyuddannede serviceassistenter ikke har stået i a-kasse længe nok til at kunne lægge kontanthjælpen bag sig, ligger hos den kommunale forvaltning, hvilket er erkendt. Herfra er også givet løfte om, at alle nok skal få de arbejdstimer der skal til, for at de opfylder betingelserne for dagpenge. Købt eller solgt? - Men vi ved stadig ikke, om vi er købt eller solgt, beklager Susanne Kofoed, Britta Christensen og Dorthe Jensen på vegne af det sidste hold på 20 serviceassistenter, der om tre uger er færdige med uddannelsen. Det første hold på 12 kursister er færdigt og hjulpet videre på vej. Allerhelst vil de tre kvinder og deres medstuderende bruge deres nye kundskaber i et job. Allermindst ønsker de at ryge tilbage til den kontanthjælp, som nogle kom fra, da de påbegyndte uddannelsen. Susanne Kofod er selv oprindeligt faglært butiksassistent, har siden arbejdet som dagplejer i mange år, men var efter flere års ledighed røget ud af dagpenge-systemet og i en måned været på kontanthjælp, da hun fik tilbud om at uddanne sig som serviceassistent. Britta Christensen og Dorthe Jensen er begge ufaglærte og har tidligere arbejdet i mange år henholdsvis i restaurationsbranchen og med rengøring. Dorthe Jensen var ikke medlem af en a-kasse, da hun startede uddannelsen. Samlet set er 12 af de 20 på holdet faglærte, resten ufaglærte. - Tilbuddet fra kommunen gik på, at vi med merit kunne gennemføre uddannelsen på et år, og at den var en måde at komme ud af bistandssystemet på, og selv om vi var skeptiske over for job-mulighederne bagefter, greb vi chancen, fortæller de tre kvinder. Ved uddannelsens start i foråret 2004 fik deltagerne at vide, at de ikke behøvede at være medlem af en a-kasse før en måned før, uddannelsen var slut, hvorefter de ville kunne optages med dimittendrettigheder. - Jeg var lige ved at melde mig ud af min a-kasse af samme grund, godt jeg ikke gjorde det, konstaterer Susanne Kofoed. Andre blev ligesom hun, hvor de var, mens de øvrige ikke meldte sig ind. Opdagede fejlen Først i juli 2004 bliver kommunen klar over, at den et-årige serviceassistent-uddannelse ikke er omfattet af optagelse i a-kasse efter endt uddannelse. Det gælder alene for den 18 måneders uddannelse. Alle kursusdeltagere får derfor et brev herom og en indmeldesesblanket til a-kasse, så de straks kan melde sig ind, hvilket sker. Brevet indeholder også et halvvejs løfte om vikartimer for dem, der ikke kan findes ordinære job til. Først i februar i år bliver forvaltningens ledelse opmærksom på det passerede, efter at borgmester Erik Sørensen får et brev fra kursisterne om, at fejlen har indebåret, at kursisterne på det første hold mangler 19 uger i at være understøttelsesberettigede, kursisterne på hold to mangler ni uger. - Forinden havde vi forsøgt at rykke Aktivafdelingen flere gange, men der skete ingenting. Derfor klagede vi vores nød til borgmesteren, påpeger de tre kvinder. Borgmesteren svarede efter få dage, at efter at have drøftet sagen med socialdirektøren, var det forvaltningen magtpåliggende, at finde en løsning for de kursister, der var kommet i klemme. Nu haster det - Da der stadig ikke rigtigt skete noget, bad vi om et møde med den ny leder af aktivafdelingen, Bjarne Thorsen, og han har siden været her to gange og talt med os, og det har været fint. EUC Nord har ansat fire og kommunen vil finde vikararbejde til resten, som mangler timer. Men nu er der altså kun tre uger til, at vi er færdige, og vi har intet hørt endnu om, hvor skal vi arbejde, påpeger kvinderne. De understreger samtidig, at de selv konstant har haft ansøgninger ude, når noget har budt sig, men indtil nu uden held for de fleste.