Servicecenter i Strandby i fare

Havnens formand beklager udvikling i sag om tilskudspulje.

Svend Erik Anderse er vred. Foto: Carl Th. Poulsen

Svend Erik Anderse er vred. Foto: Carl Th. Poulsen

Et led i udviklingen af erhvervshavnen i Strandby skal være et nyt servicecenter, hvor der er plads til mindre servicevirksomheder. Centret er tænkt bygget i den nordlige del af havnen tæt på værftet, som selv skal bruge en del af det nye center til en smedeafdeling. Men nu er centret i fare for enten ikke at blive til noget - eller i hvert fald at blive meget forsinket, også selv om det i fjor var godkendt til at få EU-tilskud via det nye Fiskeriudviklingsprogram, EFF. Formanden for Strandby Havn, Svend Erik Andersen, oplyser, at centret er budgetteret til at koste 12 - 14 millioner kroner. - Centret var i efteråret 2008 godkendt som tilskudsberettiget, men det opnåede ikke tilskud, fordi der ikke var flere penge i EFF-puljen. - Vi blev så henvist til at søge igen i 2009, og det tog vi, trods alt, som en positiv besked. - I hvert fald lige indtil regeringen og Dansk Folkeparti indgik forlig om Finansloven for 2009, for ifølge forliget afsættes der ikke statsmidler til projekter i de private fiskerihavne i år, siger Svend Erik Andersen. - Det er problematisk for udviklingen i havnen og for den service, vi kan tilbyde, og jeg forstår slet ikke at man fra regeringens og Dansk Folkeparti's side sætter hælene i for en fornuftig udvikling i fiskerihavne. Fiskerihavnene har netop i efteråret 2008 færdiggjort en rapport som viser at de spiller en meget væsentlig rolle i erhvervsudviklingen i lokalsamfundene. - Når man så tænker på hvad der i øvrigt sker netop i disse tider med bankpakker og vækstpakker, synes jeg slet ikke, der er en fornuftig sammenhæng i tingene, siger Svend Erik Andersen. Finanslovsforliget kommer også til at ramme de mange kommunalt ejede havne, idet tilskudsmulighederne for dem er blevet meget begrænset. Der er nu en tilskudspulje på 33 millioner kroner, de kan søge, og det er næsen en halvering i forhold til det oprindelige oplæg. Forklaringen på nedskæringerne af havnenes tilskudsmuligheder er både egentlige nedskæringer i statens bidrag til ordningen og, at der er sket en forøgelse af de midler, der er afsat til opdræt af fisk.