Skolevæsen

Serviceforbedring?

SKOLER:Den 8.1.07 er formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen, citeret for følgende udtalelse, som angiveligt skulle signalere et forbedret serviceniveau i Ny Frederikshavn Kommune: ”Det maksimale antal elever per klasse i Folkeskolen sænkes fra 28 til 26”. Det er muligvis korrekt for Sæby og Skagens vedkommende, men ikke for Frederikshavn, idet Gammel Frederikshavn i forvejen havde en klassekvotient, der hed højst 26 elever. Den blev forvaltet på den måde, at man tog elever ind fra andre distrikter, til man nåede 24 elever. De resterende to pladser var reserveret tilflyttere til skoledistriktet. Det er dog tvivlsomt, om en tredje tilflytter ville have udløst en ekstra klasse. Det kræver også decimaler at få øje på forbedringen fra 28 til 26: Fra 1,6 minut pr. elev bliver der nu 1,7 minut! Selv ved 20 elever er der kun 2,25 minut pr. elev, forudsat at der undervises i 45 fulde minutter uden fradrag af tid til fremtagning af bøger, konfliktløsning efter frikvarteret, aflevering af beskeder osv. Ja, det er en forbedring, der er til at tage og føle på!!