Lokalpolitik

Serviceniveau ned - og færre ansatte

27 ud af 29 i Mariagerfjord Byråd har indgået forlig om budget 2010.

Serviceniveauet vil generelt blive reduceret, og et ukendt antal medarbejdere vil på egen krop også komme til at mærke, at man i Mariagerfjord Kommune ikke har det økonomiske råderum, man i hvert fald lokalpolitisk havde ønsket sig. Der er risiko for, at deres job forsvinder. Den barske enighed blev udtalt bordet rundt, da repræsentanter fra et samlet byråd minus to i Mariagerfjord Kommune onsdag fremlagde resultatet af deres fælles anstrengelser for at få budget 2010 til at hænge sammen. Kommunen har fået Indenrigsministeriets nej til at hæve skatten med 0,5 procent. Politikerne har derfor været tvunget ud i en sparerunde, hvor succeskriteriet har været en besparelse på godt og vel 27 mio. kr. Det er lykkedes, men det gør ondt - Men omvendt er det også skønt med en bred aftale i et år med stram økonomi, siger borgmester H.C. Maarup. Trods spådommene om lavere serviceniveau og færre medarbejdere er der også lyspunkter i projektet. Eksempelvis er der takket være midler fra kvlaitetsfonden lagt op til udvidelse af flere idrætshaller i kommunen. Budgetforliget er indgået mellem 27 af byrådets 29 medlemmer. Kim Christiansen (DF) og Poul Grøn (Liberal Alliance) har valgt at stå uden for.