Serviceniveau skal fastholdes

ÆLDRE:I Hobro kommune er der et tilfredsstillende serviceniveau for ældre borgere på plejecentrene, i hjemmeplejen og overfor os ældre i øvrigt. Vi kan jo her i valgkampen spørge byrådskandidaterne, om dette niveau skal forsætte i den nye Mariagerfjord Kommune, og vi vil sikkert få det svar, at det skal det. Der er jo også valg til et nyt ældreråd, og da ældrerådet skal høres omkring alle kommunens tiltag vedr. de ældre i kommunen, så er det jo oplagt opgave for det nye ældreråd, at de noterer sig valgløfterne, og siden hen være på vagt overfor om løfterne holdes. Det nye ældreråd har dermed en vigtig opgave, nemlig at protestere, hvis storkommunens serviceniveau overfor de ældre bliver dårligere. Så kære ældrerådsvælger, brug din indflydelse. Husk at stemme.