Serviceniveauet skal øges

SAGSBEHANDLING:Et rigtig godt vælgermøde i Multihuset i Øster Hurup gav ubehagelige indtryk af, at borgerne har været overladt "til sig selv" i en årrække. 50 fremmødte havde stor spørgelyst, men den langsommelige sagsbehandling på alt fra miljøgodkendelser til byggetilladelser gik igen. Der skal indføres kvalitetsstandarder i Mariagerfjord kommune. Det gavner både vore dygtige medarbejdere, samt naturligvis også borgerne og virksomhederne. I det system hvor jeg er forbrugerens forlængede arm i såvel forbrugerråd som mange forskellige ankenævn, er udgangspunktet, at man bekræfter en ansøgning og der er meget klare regler for, hvor lang tid sagsbehandlingstiden må være (det sidste er det vigtigste)! Vi er nødt til, at iværksætte større fokus på vore egne borgere og virksomheder, så de får en god og solid service med mulighed for bedre sagsbehandling, inden vi begynder at tænke på turisme eller kampagner der skal tiltrække tilflyttere og nye virksomheder når det grundlæggende ikke er til stede. Vi skal holde fokus på det primære og sideløbende, i det omfang det er muligt, skabe tiltag for, at profilerer Mariagerfjord Kommune. ”Ledelse kommer oppe fra” (citat; Jan Andersen) og jeg er enig, men i tæt dialog med medarbejderne. Derfor skal det nye byråd træde i karakter og fastsætte rammerne der gør, at serviceniveauet øges markant! Det er simpelthen ikke godt nok, at borgere og virksomheder skal vente i så lang tid på sagsbehandlingen - det er faktisk tæt på, at være ”en om’er”!