EMNER

Servicestrategi mødes med skepis

Søren P. Mortensen (S) tvivler på, at opgaver kan løses bedre og billigere

PANDRUP:Det er meget tvivlsomt, om det kan lade sig gøre at udføre opgaverne på det tekniske område bedre og billigere, end det gøres i forvejen. For det har forvaltningen allerede arbejdet på i flere år. Det mener formanden for teknik- og miljøudvalget Søren P. Mortensen (S). Han er ikke særligt begejstret for pålægget til kommunerne om at udarbejde en såkaldt servicestrategi for at undersøge, om opgaverne kan løses bedre og billigere, og om endnu flere opgaver kan sendes i udbud. - For eksempel er vores tømningsordninger de billigste i Nordjyllands Amt. Det kan let blive dyrere, hvis man ændrer det. Gennem flere år har man vendt hver en sten på det tekniske område, og det er da mærkeligt, hvis et nyt teknisk udvalg pludselig kan gå ind og spare en masse penge, siger Søren P. Mortensen, som frygter, at kommunen bliver tvunget til at lave en masse bureaukrati, uden at borgere reelt får noget ud af det. I forbindelse med udarbejdelsen af en servicestrategi skal politikerne også overveje, om der kan ske yderligere udliciteringer. Men en lang række områder er allerede udliciteret på det tekniske område, påpeger Søren P. Mortensen, som er skeptisk over for, om flere opgaver med fordel kan sendes i udbud. - Hvis vi driver det rigtigt, kan vi ikke spare noget, siger Søren P. Mortensen, som tilføjer, at private virksomheder jo skal tjene penge på at udføre opgaverne. Derfor tvivler han på, om de kan levere den nødvendige service til en konkurrencedygtig pris. Samtidig skal kommunen sikre sig, at den bevarer den ekspertise, der er opbygget på en lang række områder, mener han. Søren P. Mortensen har dog ikke noget imod, at man undersøger en række områder, og på teknisk udvalgs seneste møde blev der valgt fem områder ud, som der skal kigges nærmere på i de kommende måneder. Alt sammen for at sikre, at ressourcerne bliver udnyttet mest hensigtsmæssigt. Det drejer sig blandt andet om renovation på containerpladser. Formålet er at undgå, at der afleveres affald uden om de etablerede affaldsordninger. Det har eksempelvis været tilfældet i sommerhusområder. Vedligeholdelsen af kørebanerne skal der også kigges på. Udvalget vil undersøge, om belægningen kan gøres bedre, og om der skal anvendes alternative udbudsformer. Der skal også rettes fokus på i hvor høj grad, rabatter langs de offentlige veje skal vedligeholdes. Fejning af kørebanerne kommer også under lup, ligesom der skal ske en gennemgang af tømning af septiktanke.