Socialforhold

Serviceudgifter falder mindre end forudset

Dækker langt fra stigende udgifter på sociale område

AALBORG:Aalborg Kommunes serviceudgifter falder næste år med 1,3 procent. Det er et fald, som bliver en halv procent mindre, end der var lagt op til i det oprindelige forslag til budget for 2003. Det oplyste borgmester Henning G. Jensen (S), da han forelagde det endelige budgetforslag. Han tilføjede, at aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening egentlig tillader en stigning på 0,7 procent i serviceudgifterne. - Men det har vi ikke råd til i Aalborg, sagde borgmesteren. Siden det oprindelige budgetforslaget blev udarbejdet, er regeringens bloktilskud til kommunerne forøget med 250 millioner, og det giver Aalborg Kommune en merindtægt på 7,2 millioner kroner. - Det er et lille plaster på såret, men vi har længe peget på, at den kompensation, vi modtager fra staten til dækning af sociale udgifter som f.eks. sygedagpenge er for svag. Merindtægten på 7,2 millioner kroner dækker langt fra de stigende sociale udgifter, som ligger på ca. 60 millioner kroner om året, sagde Henning G. Jensen. Han glædede sig over det budgetforlig, der for 14 dage siden blev indgået, og som betød, at 30 af byrådets 31 medlemmer står bag 2003-budgettet. Kun Dansk Folkepartis Anita Knakkergaard står uden for. For en række ordførere var det afgørende, at ændringsforslagene har fokus på de svageste grupper. Den Sociale Skadestue fortsætter således uændret, ligesom der fortsat vil være et tilbud til Parasollens brugere men på et andet sted i midtbyen. Niveauet for ældrerengøringen bliver fastholdt, og der afsættes yderligere midler til folkeskolen og til skolefritidsordningerne. Det blev bl.a. nævnt af Inge Ibsen Fomcenco fra Kristeligt Folkeparti. Om det vandkulturhus, som et enigt byråd nu har taget ud af budgetforslaget, sagde hun: - Vi vil ikke acceptere et monument i Aalborg Øst. Inge Ibsen Fomcenco ville ikke gå med til yderligere indskrænkninger i antallet af kvadratmeter pr. barn i daginstitutionerne, men fandt de ændringer der sker med lukning af ni institutioner for forsvarlig men ikke tilfredsstillende. SF"s gruppeformand Anne-Dorte Krog sagde, at der var mange modsætninger i det budgetforslag der forelå til førstebehandlingen for tre uger siden og så SF"s politik. - For at vi kunne tage et medansvar skulle der ske en omfordeling, så vi fik en bedre social vægtning, så der blev flyttet besparelser væk fra det sociale område. Nu har budgetforslaget flere plusser end minusser. Vi mener, at både indflydelse og ansvarlighed er vigtigt, og begge dele opnås ved at være med i et forlig. De forbedringer, der er er i forhold til det oprindelige forslag, er så vigtige, at den indflydelse er vigtigere end den markering, som det ville være at stå uden for, sagde Anne-Dorte Krog. Vibeke Gamst kunne give de konservatives tilslutning men mindede om de skøn, der kan give usikkerhed om budettet. Det gælder vurderinger af borgernes indtægter og dermed skatteindtægterne og så vurderingen af de sociale udgifter. Venstres Niels Tvilling Larsen glædede sig over, at der i ændringerne ikke var taget stilling til, hvem der havde råbt højest men til, hvor behovet var størst. Men han var betænkelig ved den beskedne forbedring af kassebeholdningen med 100 millioner kroner, der er med i budgettet. - Det er det mindste, som vi kan klare os med, sagde Niels Tvilling Larsen.