Sex eller alger tog livet af fisk

Biologer tjekker dødsårsagen blandt hornfisk i Mariager Fjord

HOBRO:Det er Ikke et ukendt fænomen blandt fisk, at de dør, når de er færdige med at lege. Laksene i Alaska gør det f.eks. og bidrager med deres døde og udlegede kroppe med livsnødvendig stoffer til en næringsfattig natur øverst i vandløbene. Men at hornfisk i den grad også lever kærligheden ud, så de også dør efter legen, er ukendt for de fleste. Og det er kun et fåtal af hornfiskene, der lader livet efter legen. Flere fiskere ringede i weekenden til både Nordjyllands Amt og Århus Amt og fortalte, at de havde set døde hornfisk flyde i Mariager Fjord, og at de med det store iltsvind i 1997 in mente var bange for, at der var tale om iltsvind. Inde ved Hobro har lokale talt 20 døde hornfisk, og længere ude ved Vive og Oue rapportederede to lystfiskere lørdag om i hvert falt 50 døde hornfisk. - Fjorden er belastet af kvælstof og lige nu af en del alger, men vi tror ikke rigtig på, at det er iltsvind, der har taget livet af hornfiskene. Det er jo pelagiske fisk, der svømmer frit i vandet, og de ville hurtigt stikke af, hvis der var tale om iltsvind. Desuden ville vi også se døde bundfisk, hvis ilten var forsvundet, siger biolog Else Hvas, Nordjyllands Amts miljøkontor. Sammen med kolleger i Århus Amt holder hun hele tiden øje med miljøforholdene i Mariager Fjord. Kolleger fra Århus var i går på fjorden for at tjekke forholdene og tage vandprøver med hjem til nærmere analyse. - Der er nemlig også den mulighed, at en bestemt slags alger har sat sig fast i fiskenes gæller og har kvalt dem, men det finder vi først ud af, når vandprøverne har stået natten over, tilføjer Else Hvas. Hornfisk gyder i stor stil i Mariager Fjord, de gør det i Limfjorden og de gør det alle steder på lavt vand langs vore kyster. Netop området ved Vive i Mariager Fjord , hvor lystfiskerne så de fleste døde fisk, er en yndet hornfiske-gydeplads, og det er et godt sted for lystfiskere at lokke de grønbenede fisk på krogen. Fiskeribiolog Finn Andersen, Nordjyllands Amt, så selv nogle få døde hornfisk i Limfjorden ved Gjøl i weekenden, og han hælder til forklaringen med legen, der bliver alt andet end god - i hvert fald for de voksne hornfisk.