Sex er godt - også for hjertepatienter

Stress udløser flere blodpropper end sengegymnastik - det samme gælder hårdt fysisk arbejde, viser undersøgelse af patienter med blodpropper

KØBENHAVN:At dyrke sex er ikke farligere for hjertet end at slå græsplænen, når det drejer sig om risikoen for at få en blodprop i hjertet. Det viser en undersøgelse af 1600 patienter, der var indlagt med en blodprop og blev spurgt, hvad de har lavet i timerne før blodproppen. Ifølge undersøgelsen, der er refereret i Hjerteforeningens blad Hjertenyt, havde kun én ud af 67 adspurgte dyrket sex lige før de blev ramt af en blodprop, men mere end hver 10. var psykisk stresset. Hver femte var lige vågnet, og hver 25. havde anstrengt sig hårdt fysisk. - Risikoen for at få en blodprop, når du dyrker sex er ikke større, end når du bliver vred eller stresset, siger overlæge Hans Mickley, der fremhæver at det ifølge undersøgelsen i sig selv er en risiko blot at vågne op om morgenen - hvis man er i farezonen for at få en blodprop. - Sandsynligheden for at få en blodprop, mens du dyrker sex, er ikke større end den risiko du løber ved at leve dit daglige liv. Og risikoen for at få en blodprop bliver ikke mindre af, at du afholder dig fra sex, understreger Hans Mickley. Undersøgelsen viser, at selv hos hjertepatienter i højrisikozonen var sandsynligheden for at få en blodprop i forbindelse med seksuel aktivitet kun 1,2 procent. Som at slå græs Mange hjertepatienter får store problemer med deres sexliv efter en blodprop. De rammes af angst for, om hjertet kan klare anstrengelserne under akten, og det får potensen til at dale kraftigt hos mange mænd. Hjerteforeningen anbefaler eksempelvis mænd, der har haft en blodprop, at konsultere en afspændingspædagog, for ofte er problemerne med potensen af psykisk karakter. Hos kvinderne er det lidt anderledes, her skyldes ulysten til sex ikke alene angsten for overbelastning af hjertet, men i lige så høj grad tanken om, hvordan alt det praktiske i dagligdagen skal gå, fortæller sexolog og overlæge Anette Løwert. De fleste hjertepatienter får foretaget en såkaldt cykeltest, inden de bliver udskrevet efter en blodprop i hjertet, og med udgangspunkt i resultatet kan lægen vurdere, hvilke belastninger hjertet må påvirkes af - herunder sex Ifølge overlæge Hans Mickley er den belastning, som hjertet påvirkes med i forbindelse med sex, maksimalt på niveau med den belastning, det medfører at slå græs med en gammeldags plæneklipper. I følge de generelle internationale retningslinjer foreslås det, at man venter med at dyrke sex til der er gået to til tre uger efter en blodprop.