Børnepasning

SF: Daginstitutioner må ikke rammes af besparelser

BESPARELSER - Onsdag aften behandledes Brønderslev kommunes budget for 2006. I dette budget er det meste lagt fast. Der er ikke både af hensyn til vores økonomi og den forestående kommunesammenlægning plads til nogen form for "spræl". Jeg tror desværre ikke, at der vil blive det i de kommende år heller. Det bliver "smalhals". Her træder de politiske prioriteringer rigtigt frem. Altså bliver det mere synligt, hvor de forskellige politiske partier vil finde besparelserne. SF har i mange år medvirket til at få budgettet igennem og dermed påvirket indholdet i en for os positiv retning. Det vil vi selvsagt også i år. Der er dog et par forslag i år, som skal ændres. Et af disse er besparelsen på daginstitutionerne, hvor det foreslås, at flere daginstitutioner går sammen i 14 dage og derved sparer ressourcer. Ideen er god nok, men …. Det er en ren nedskæring mange steder, da de gør det i forvejen. Således bliver resultatet en nednormering af personalet, hvor de i forvejen nogle steder har svært ved at få det til at hænge sammen personalemæssigt. Det vil sige, at der til daglig bliver færre mennesker til at give børnene en god hverdag. Det nærmer sig mere opbevaring. Desuden er det i forslaget forudsat, at to medarbejdere i disse 14 dage skal "passe" børnene. Hvordan vil man sikre en tryg pasning fra kl. 6.00 til 17.00 med nogle dage over 20 børn med 2 medarbejdere? Det er et uigennemtænkt forslag, som ikke kan bruges. Især da det også er et genbrugsforslag, idet der ved forrige budgetnedskæring blev accepteret, at det nuværende forslag var en af måderne, som institutionerne kunne klare den dengang vedtagne nedskæring på. Jeg vil håbe, at institutionerne og forældrene vil reagere på forslaget her i høringsfasen mellem byrådets budgetforhandlinger. Så urimelighederne kan komme frem i lyset. Onsdagens behandling bliver en videresendelse af budgettet til høring uden at godkende de enkelte dele. Det er først til andenbehandlingen af budgettet, at de enkelte dele endeligt vedtages. Og der vil i hver fald på dette område komme et ændringsforslag fra SF.