Aalborg

SF: Der kommer til at mangle penge

Det kan blive nødvendigt at sælge forsyningsvirksomhederne i 2011, mener SF

Ved andenbehandlingen af budgettet advarede skole- og kulturrådmand Henrik Thomsen (SF) mod, at det kan blive nødvendigt at sælge forsyningsvirksomhederne i 2010 for at få enderne til at nå sammen i kommunens økonomi. Henrik Thomsen pegede selv på, at SF ikke vil være med på den galej, bl.a. fordi SF har foreslået at man hæver skatten for at skaffe penge i den slunkne kommunekasse. Henrik Thomsens pointe er, at der ikke er noget kasseforbrug i budgetforligspartnernes budget i 2009 og 2010, men at kasseforbruget kommer i 2011. Udmeldingen fra SF gav kuldegysninger hos forsyningsrådmand Preben Pedersen (R), der i byrådssalen advarede mod overhovedet at tænke tanken til ende. - Det håber jeg sandelig ikke, for det er en meget kortsigtet måde at tænke på, sagde Preben Pedersen. Han tilføjede, at det at sælge forsyningsvirksomhederne svarer til, at man derhjemme begynder at fyre med gulvbrædderne.