SF: Det faglige skøn bliver tilsidesat

HJØRRING: Det er ikke kun mht. opfølgningen, at kommunen er på kant med loven, mener medlem af arbejdsmarkedsudvalget, Jørn E. Christiansen (SF). Efter mødet torsdag mener han at have fået bekræftet, at loven ikke overholdes på tre punkter. I et notat fra forvaltningen fremgår det i forbindelse med revalidering at: "Der tilkendes i størst mulig udstrækning kortvarige forløb, og der må således ikke gives tilbud, der er længere end den kortest mulige vej til til selvforsørgelse." - Socialarbejderens faglige, individuelle skøn, som efter lovenskal ske i tæt samarbejde med borgeren, bliver tilsidesat, og dermed får borgerne ikke den behandling, de har ret til, siger Jørn E Christiansen. Lektor Susanne Holm, Den Sociale Højskole i Århus, peger på, at det afhænger af virkningen: - Loven siger ganske rigtigt, at man skal finde den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet. Men det skal være den kortest mulige vej set i forhold til den enkelte borger, ikke bare den korteste i det hele taget. Der skal være plads til en individuel vurdering. Spørgsmålet er så, om der er det. Det mener Jørn E. ikke, og han mener, at loven om borgernes retssikkerhed er overtrådt. Han peger på to andre områder, der også er problematiske. I notatet fremgår det, at kommunens tidsfrister er frister for afgørelsen, ikke hvornår den skal effektueres. - Man kan jo ikke vente for evigt, siger Jørn E. Arbejdsmarkedschef Torben Birkeholm forklarer, at det ofte er folk, der har fået tilkendt et fleksjob, mens jobbet endnu ikke er fundet. Endelig står der, at "I de nævnte sagstyper har forvaltningen ikke overholdt tidsfristerne i alle tilfælde". - Dermed får borgerne ikke, hvad de har krav på, siger Jørn E. Christiansen. Udvalgsformand Søren Chr. Jensen er uenig og mener, at der stadig er plads til socialrådgiverens skøn.