SF'er efterlyser svar i byrådet

Benny E. Karlsen (SF) er skuffet over flertallets indstilling

Børnepasning 9. september 2002 08:00

DRONNINGLUND: Hvorfor skal børnefamilierne betale mere for dagpleje og daginstitutionspladserne end nødvendigt? Hvorfor skal pensionisterne betale mere for snerydning end nødvendigt? Hvorfor skal der spares mere på administrationen end nødvendigt? Det er bare nogle af de spørgsmål, som en skuffet Benny E. Karlsen (SF) vil prøve at få svar på, når Dronninglund Byråd i morgen aften førstebehandler forslaget til et kommunebudget for 2003. Budgetforslaget er som tidligere omtalt i disse spalter noget af et kludetæppe-forslag, hvor det i visse af indstillingerne er Venstre, Borgerlisten og Det Konservative Folkeparti, der står over for Socialdemokratiet og SF, mens det i andre af indstillingerne er S, SF og Borgerlisten, der har fundet sammen over for V og K - ligesom der også i nogle af indstillingerne er tale om bred enighed på tværs af partiskellene. Men for Benny E. Karlsen er det især de i indledningen nævnte nye tiltag på børnepasningsområdet, i ældreplejen og i den kommunale administration, der for den enlige SF'er i byrådet er uspiselige. Her vil flertallet således hæve forældrebetalingen på daginstitutionsområdet fra de nuværende 32 til 33 procent, ligesom V, K og Borgerlisten på ældreområdet vil hæve madpriserne med en krone - ud over den almindelige prisfremskrivning - og gøre havepasningen for pensionister 100 procent brugerfinansieret. Derudover vil flertallet i den kommunale administration spare 750.000 kr. - svarende til tre stillinger - i forbindelse med omstruktureringen af administrationen.. Manglende lydhørhed? Med hensyn til sidstnævnte kan Benny E. Karlsen ganske enkelt ikke forstå, hvorfor V, K og Borgerlisten vil prøve at spare de nævnte 750.000 kr., når S og SF på samme område har peget på en besparelse på 500.000 kr. - svarende til to stillinger. - Hvorfor spare yderligere 250.000 kr. på administrationen på rådhuset, end "eksperterne", nemlig ledelsen, har vurderet og givet deres bud for at spare penge på en i forvejen billig administration, spørger Benny E. Karlsen - og tilføjer: - Vi er i gang med den største omlægning rent administrativt. Skal en stilling mere i besparelse end foreslået af S og SF være den besparelse, som får læsset til at vælte? Har Benny E. Karlsen svært ved at forstå, hvorfor V, K, og Borgerlisten har valgt at skrue en ekstra tak på spareskruen i den kommunale administration, så er han også ked af, at de samme tre partier er klar til at øge brugerbetalingen på børnepasnings- og ældreområdet. - Det er frustrerende, at den borgerlige fløj ønsker at fastholde, at brugerbetalingen til børnefamilier og de ældre er deres politik og fuldt legalt i deres tankegang, hvorimod alle andre former for skatteindtægter med videre ikke kan toleres, siger folkesocialisten, der i samme åndedrag fastslår, at både han og S har vist politisk vilje i bestræbelserne på at få bragt kommunenøkonomien i balance. Det er sket via et besparelsesforslag på netto omkring tre mio. kr. Trist stilskifte - For mig skal de bredeste skuldre bære de største byrder, og selv om det for nogen er gamle fraser, får de for mig at se større og større betydning samtidig med, at vi ser en større og større politisk forskellighed både lokalt og på landsplan. Venstres magtfulde position på landsplan mærkes virkelig - også her i Dronninglund Kommune, konstaterer Benny E. Karlsen, der med borgmesterskiftet i Dronninglund Byråd også har oplevet et stilskifte i forbindelse med budgetforhandlingerne. - Der er politisk ikke den samme prioritering af nødvendigheden af et godt samarbejde hos hele byrådet som tidligere borgmester Poul Møller (V), fastslår Benny E. Karlsen. - For mig er der kun én forklaring, nemlig at der politisk skal gives et borgerligt signal om, at borgerne selv må betale for at få passet deres børn, og pensionisterne må selv sørge for, at snerydningen til posten, hjemmehjælpen og andre besøgende bliver udført, tilføjer den enlige SF'er i byrådet, inden han slutteligt føjer endnu et spørgsmål til samlingen: - Hvorfor er det lige, at bosætning og virksomhedspleje er vigtige elementer, når det drejser om erhvervslivet, og ikke er et godt argument for en god bosætningskommune med gode og rimelige priser på dagpleje, et rimeligt kulturudbud med videre?

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...