SF'er foreslår musikskoler sammenlagt

Rådmand imod sammenlægning

AALBORG:SF's medlem af byrådets skole- og kulturudvalg, Henrik Nielsen, vurderer, at det vil være en fordel at sammenlægge de to musikskoler i Aalborg Kommune. - Umiddelbart vil jeg da mene, at et tættere samarbejde eller en sammenlægning må give en bedre udnyttelse af resurserne, siger han. Skole- og kulturudvalget blev på sit seneste møde præsenteret for et forslag om øget koordinering mellem de to musikskoler. Der er dels Den Musiske Skole, der er kommunal, og dels Aalborg Musikskole, som er en selvejende institution med en kommunal kontrakt. Men forslaget blev ifølge Henrik Nielsen slet ikke behandlet. Udvalgets medlemmer har ikke læst den rapport, der ligger til grund for forslaget. Det får de mulighed for nu, og Henrik Nielsen har i sinde at følge sagen op. - Jeg vil i hvert fald forsøge at få det på dagsordenen på et senere tidspunkt, når vi allesammen har haft lejlighed til at nærlæse rapporten, siger han. - I dag har vi to musikskoler med hver sin skemalægning. Jeg har svært ved at se, at det ikke skulle kunne forenkles ved en sammenlægning. Desuden ville der da blive bedre muligheder for forskellige orkesterdannelser, eventuelt delvist med tilknytning til Musikkens Hus. Skole- og kulturrådmand Nils Bell (V) er uenig. - Jeg mener ikke, at tiden er moden til det. Der er tale om to forskellige institutioner, hvor Den Musiske Skole udover musikken også har drama og billedkunst, mens Aalborg Musikskole har et vist samspil med musikkonservatoriet. Aalborg Musikskole har desuden elever fra privatskolerne med, hvilket den musiske skole ikke har.