Børnepasning

SF'er kritiserer lukning

Anne-Dorte Krog opfordrer forligspartier til at bevare Ellekrogen i Gistrup

GISTRUP:SF'eren Anne-Dorte Krog, der er medlem af byrådets socialudvalg, opfordrer nu samtlige partier bag budget 2003 til at droppe beslutningen om at lukke børnehaven Ellekrogen i Gistrup. - Beslutningen er selvfølgelig budgetstof, og jeg er selv en del af beslutningen. Men indtil børnehaven er helt lukket, hvilket først sker med udgangen af denne måned, burde en enig forligsgruppe kunne se, at de har lavet en fejl og omgøre den. Jeg synes i hver fald det er urimeligt, at en fejl har så store konsekvenser for et lokalsamfund som børnehavelukningen i Gistrup, siger hun. Anne-Dorte Krog er dermed enig med forældrebestyrelsen i børnehaven Ellekrogen i, at lukningen er noget nær en skandale. Men samtidig er hun realistisk nok til at indse, at beslutningen sandsynligvis ikke bliver ændret. - Løbet er nok kørt, erkender hun. SF'eren er på banen efter at forældrebestyrelsen i går i NORDJYSKE Stiftstidende forsøgte at påvise, at der er behov for den børnehave, som byrådet ved sidste års budgetforhandlinger besluttede at lukke. Et budgetforlig, som alle undtagen Anita Knakkergaard (DF) deltog i. Forældrebestyrelsen argumenterer blandt andet med, at børnetallet i Gistrup er stigende og lukningen af Ellekrogen betyder, at de øvrige børnehaver i byen hurtigt er fyldt til bristepunktet. Nogle forældre bliver i stedet anvist en plads i børnehaven i Vårst, hvilket forældrebestyrelsen ikke mener er rimeligt. Det giver en 20 kilometers ekstra transport om dagen. Anne-Dorte Krog er helt enig i de argumenter, som forældrene fremfører. Hun mener, at lukningen af Ellekrogen strider mod al sund fornuft og de kriterier, som socialudvalget selv opstillede for tre år siden for, hvilke børnehaver der skulle bevares ved tilpasning af kapaciteten. Det handler om sådan noget som søgningen til den enkelte daginstitution, bygningsstandarden, økonomien og eventuelle specialfunktioner. Ellekrogen har været den mest efterspurgte børnehave i Gistrup, og den tager sig specielt af for tidligt fødte børn. Desuden er der netop lave en ny, stor naturlegeplads. - Så der var altså ikke belæg i kriterierne for at nedlægge netop Ellekrogen. Udover det er jeg meget imod lukning af en børnehave, der tager sig af de svageste børn og sikrer dem en god start i skolen, siger SF'eren. Ellekrogen er normeret til 20 børn, mens den største børnehave i Gistrup, som nogle af børnene overflyttes til, er normeret til 60 børn. Anne-Dorte Krog vil heller ikke stiltiende acceptere, at forældre i Gistrup tilbydes en plads i Vårst i stedet for i byen, hvor de bor og hvor børnene senere skal gå i skole. - Nærhed er meget vigtig, når vi snakker børnehave. Efter min mening bør børnene så vidt muligt gå sammen med dem, som de senere skal gå i skole med. Tilbud om børnehave i en helt anden by harmonerer jo heller ikke med de bestræbelser, der er på at skabe et tæt samarbejde mellem børnehave og skole. Efter Anne-Dorte Krogs opfattelse kan problemet sagtens løses ved at op- og nednormere i den enkelte daginstitution afhængig af, hvor mange børn der er. - Det praktiserer vi da i Langholt, hvor jeg selv bor. Her er der ingen børn, som bliver henvist til en plads i eksemplevis Vodskov. Det er jo ikke lokalerne, der koster. Det er personalet. - Vi må også sørge for, at der er et varieret udbud af børnehaver. Jeg vil i hvert fald kæmpe for, at vi bevarer de nuværende 20 børns børnehaver, så ikke alle børnehaver til sidst er normeret til 60 børn. Netop i Gistrup mener Anne-Dorte Krog, at der er behov for det hidtidige antal børnehaver. - Da vi først på året fik nye tal, viste det sig at børnetalelt overalt, hvor vi lukkede institutioenr, faldt mere end forventet, hvorfor vi ikke behøvede at merindskrive så meget som planlagt. Undtagen i Gistrup, hvor børnetallet var som forventet. - Jeg kan godt forstå, at forældrene er rasende. Det er ikke kun en meget efterspurgt børnehave, der lukkes. Det giver også meget lange ventelister til børnehave. Det er efter min mening helt uacceptabelt, at tre-årige skal vente et halvt år på at komme i børnehave, som det er tilfældet i år. Og det bliver værre næste år, når der er en børnehave mindre, siger Anne-Dorte Krog, der allerede under budgetforhandling protesterede forgæves mod lukningen af Ellekrogen. Socialrådmand Birgit Ekstrøm afviser, at der er problemer med at skaffe pladser nok i de resterende børnehaver i Gistrup-området. Ifølge hende svarer antallet af ledige pladser i efteråret til antallet af børn på ventelisten, og efter nytår skulle der endda være overkapacitet i områdets børnehaver. Men Anne-Dorte Krog vil sørge for, at eksemplet fra Gistrup bliver inddraget i de kommende budgetforhandlinger, så historien ikke gentager sig et andet sted i kommunen.