SF'er rejser sygedagpengesag i udvalg

Udvalg skal diskutere praksis for sygedagpenge

HJØRRING:Når arbejdsmarkedsudvalget mødes til ekstraordinært møde i dag, er et af punkterne kommunens praksis overfor mennesker, der er på sygedagpenge. NORDJYSKE har i den senere tid fortalt om sygemeldte mennesker og en række fagforeninger, der er kritiske overfor kommunens metoder, efter at man fra nytår indførte en række stramninger. Blandt erfaringerne er lange ventetider, afslag på uddannelse og problemer med overhovedet at komme igennem til en sagsbehandler. SF'eren Jørn E. Christiansen, der er medlem af arbejdsmarkedsudvalget, har bedt om at få emnet på dagsordenen. - Jeg mener, at vi skal diskutere det. Jeg vil bede om, at forvaltningen fortæller os om det, der sker på området, er i overensstemmelse med lovens betingelser, siger Jørn E. Christiansen. Udvalget vedtog sidste år stramningerne som følge af, at økonomien på området løb løbsk med store budgetoverskridelser. Allerede dengang var Jørn E. Christiansen skeptisk og fik ført til protokols, at den enkelte sagsbehandlers individuelle ret til at foretage et skøn efter hans mening ikke burde formindskes. En del af den ny praksis er netop en kompetenceplan, der har flyttet en række afgørelser fra sagsbehandlerne til lederplan. Det gælder blandt andet bevilling af revalidering og fleksjob. En praksis, som der er delte meninger om. Nogle medarbejdere er glade for det, mens andre finder det frustrerende. De lokale fagforeninger oplever, at det giver flaskehalse og ventetid, når sagsbehandleren skal have tingene igennem en leder, og Dansk Socialrådgiverforening har i avisen peget på, at det gør arbejdspladsen uinteressant, når lederne skal bestemme så meget. Jørn E. Christiansen er i tvivl om, hvorvidt kommunen er på lovens side i sin måde at administrere området på. - Efter loven skal hver enkelt person behandles individuelt. Det afgørende for en god sagsbehandling er, at den enkelte socialrådgiver er i stand til at bruge sin faglighed i den enkelte sag og foretage et skøn. Det er sagsbehandleren, der kender de enkelte personer. Derfor er det et problem, hvis der bliver lagt begrænsninger på sagsbehandlerne fra politisk side, mener Jørn E. Christiansen. LO er også bekymret for udviklingen på området, og de har derfor bedt kommunen om et møde om samme emne. Det finder også sted i dag, og her skal LO i første omgang mødes med forvaltningens chefer på området. Derefter vil LO gerne i dialog med politikerne.