EMNER

- SF-forslag er en god idé

Formand for menighedsråd støtter op om forslag

Er­ling Ving­borg, for­mand for me­nig­heds­rå­det i Løg­stør, ser ger­ne reg­ler for, hvad præs­ter må tage imod fra sog­ne­børn. Foto: Mar­tin dam­gård

Er­ling Ving­borg, for­mand for me­nig­heds­rå­det i Løg­stør, ser ger­ne reg­ler for, hvad præs­ter må tage imod fra sog­ne­børn. Foto: Mar­tin dam­gård

LØGSTØR:- Jeg synes, det er et rigtig godt forslag fra SF - også for præsterne. Sådan lyder det fra Erling Vingborg. Han er formand for menighedsrådet i Løgstør, der er nabosogn til sognet i Vilsted, hvor Villy Jørgensen er sognepræst. - Når man udfører et offentligt hverv, som præstegerningen jo er, så må der ikke bliver skabt et afhængighedsforhold. Så hvis der laves en bestemmelse om, at præster ikke må modtage noget fra sognebørn udover en karamel, så synes jeg, det vil være en ganske udmærket idé, siger Erling Vingborg. - Man kunne jo selvfølgelig forestille sig den situation, at en præst blev indsat i et testamente uden at vide det, men så kunne man jo lade det være op til enten Kirkeministeriet eller biskoppen at afgøre, om præsten nu også skulle have arven, siger Erling Vingborg, der understreger, at regler på området også vil være en beskyttelse af præsterne. - Hvis der var sådanne regler for præster, så ville det også være med til at beskytte præsterne mod mistanker og beskyldninger om at udnytte sognebørnene, siger Erling Vingborg.