SF frygter at mange bliver snydt af kommunerne

: Amtsrådsmedlem for SF, Thomas Krog, har ført sagen videre til socialministeren

NORDJYLLAND:- Jeg frygter, at der kan være mange syge, som er blevet snydt af kommunerne, og dermed ryger ud af arbejdsmarkedet og på kontanthjælp, siger amtsrådsmedlem for SF, Thomas Krog, der også er medlem af ankeinstansen Det sociale Nævn i Nordjylland. Her er han gang på gang blevet bekræftet i, at flere kommuner i Nordjylland ikke overholder loven. I alle klagesager har klageren fået ret. Kommunerne undlader at holde møde med den sygemeldte, egen læge, arbejdsgiveren, den faglige organisation med flere, for finde ud af om den sygemeldte i en eller anden form fortsat kan være tilknyttet arbejdsmarkedet inden sygedagpengene stopper. Det kan eventuelt være i form af et fleksjob. - Jeg synes, at det er vigtigt, at alle bliver klar over, at kommunerne skal gøre en indsats, så man ikke bliver snydt. Taberne er de mange som, efter en lang periode med sygdom og kamp mod kommunen, ikke magter at klage, mener Thomas Krog. - Dermed lander mange af dem på kontanthjælp, selv om loven garanterer dem en sidst indsats senest 14 dage før sygedagpengene ophører. - Det er helt urimeligt, og jeg frygter, at kommunernes snak om rationaliseringer og effektiviseringer gør det umuligt for den enkelte sagsbehandler at overholde loven. Thomas Krog har bedt folketingsmedlem for SF, Villy Søvndal, fører sagen videre i folketinget. Søvndal har stillet socialminister Heniette Kjær (K) spørgsmål om, hvad hun har tænkt sig at gøre for at hjælpe de mennesker, der via kommunernes mangelfulde sagsbehandlinger fejlagtigt allerede er røget fra sygedagpenge til kontanthjælp.