SF frygter nederlag ved Miljøklagenævn

Mariagerfjord gør andre tabende kommuner selskab, mener Melanie Simick

Efter at et nyt byråd er tiltrådt i Mariagerfjord Kommune er skyttegravskrigen på miljøområdet afløst af våbenstilstand. Det får nu konsekvenser for administrationen af miljøgodkendelser til landbruget, og en konkret afgørelse fik på byrådsmødet forleden SF'eren Melanie Simick til at advare sine kolleger. - Jeg er sikker på, at den her afgørelse bliver indklaget til Miljøklagenævnet, og jeg er lige så sikker på, at vi taber den, sagde hun. Anledningen er, at et flertal i teknik- og miljøudvalget har lempet grænsen for, hvad landbrug i områder med særlige drikkevandsinteresse (OSD) må udlede af nitrat. Dermed kan der nu gives grønt lys for udvidelsen af en kvægbesætning på Kærvej ved Hobro, hvor landmanden tidligere har fået afslag. - Når Miljøklagenævnet om nogle år når til sagerne fra Mariagerfjord Kommune, er jeg sikker på, denne bliver underkendt, mente Melanie Simick. Men SF, der i de forgangne fire år i byrådet har kørt tandem med Socialdemokraterne, befinder sig nu alene i miljøspørgsmålet. - Vi ligger stadig betydeligt under de 50 mg, der fremgår af alle de bekendtgørelser, jeg har læst, argumenterede formanden for teknik- og miljøudvalget Preben Christensen (S). - Vi har lagt os på 30 procent under EU-lovgivningen. Det mener vi, er en god buffer til at sikre grundvandet, sagde udvalgets næstformand, Søren Schnack (V). I ugens løb kom det frem, at de danske kommuner efter kommunalreformen har lidt nederlag i samtlige de 49 miljøklagesager, Danmarks Naturfredning og Det Økologiske Råd har indbragt for Miljøklagenævnet. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, lørdag