Overenskomster

SF har elendig hukommelse

Under overskriften "Dansk løn på danske arbejdspladser" forsøger Socialistisk Folkeparti i disse dage at overbevise danskerne om, at partiet er på deres side i kampen mod EU for de danske overenskomster.

Partiet har lanceret kampagnen som led i en bebudet kamp for at "erobre Dannebrog tilbage fra Dansk Folkeparti". Se, det er jo alt sammen smukt. Dansk Folkeparti har aldrig hævdet at have monopol på danskheden - vi var bare længe de eneste, der tog den alvorligt. Men Socialistisk Folkepartis flotte annonce, som viser det kække medlem af Europa-parlamentet Emilie Turunen i forgrunden med en Dannebrogs-arbejdshjelm på hovedet og "lune Villy" i baggrunden, lider af én ting: Den er usand. Det hævdes, at Socialistisk Folkeparti vil udstede en "garanti for strejkeretten" i EU. I givet fald har partiet foretaget en kovending i forhold til tidligere. Da der i forbindelse med afstemninger om Parlamentets godkendelse af Lissabon-traktaten den 13. februar 2008 skulle stemmes om et ændringsforslag, der fastslog arbejdstageres ret til at strejke, stemte SFs Margrete Auken sammen med socialdemokraterne Poul Nyrup Rasmussen og Dan Jørgensen nej til forslaget. Arbejdstagerne skulle i følge repræsentanterne fra de to "arbejder-partier" med andre ord ikke have lov til at strejke. Jeg er overrasket over, at korttidshukommelsen i Socialistisk Folkeparti er så elendig. Vi taler om et forslag, som var til afstemning i 2008. Men enten skyldes det, at partiet i den seneste tid har fået hærskarer af nye medarbejdere, som slet ikke er bekendt med partiets historie, eller også skal årsagen findes i den delvis rigtige formodning, at ingen alligevel lægger mærke til, hvad der foregår i EU-Parlamentet. Faktum er, at Margrete Auken var modstander af strejkeretten. Hvad hun er i dag, ved jeg ikke. Men jeg glæder mig da til at høre mere. Foreløbig kan jeg konstatere, at de danske lønmodtageres interesser stadig kun bliver taget alvorligt i Dansk Folkeparti.