SF har styr på skatten

ØKONOMI:Kristian Andersen (V) beskylder mig for ikke at have "forståelse for de almindelige økonomiske sammenhænge". Det gør Kristian Andersen med udgangspunkt i, at jeg i NORDJYSKE har udtalt at det forhøjede bundfradrag for indtægten af udlejning af sommerhuse primært vil gavne ejerne af sommerhusene og ikke så meget væksten i turismeområderne. Når jeg er kommet med de udtalelser skyldes, det naturligvis ikke, at jeg mangler økonomisk indsigt. Nej, det skyldes slet og ret de svar, jeg har fået fra Skatteministeren på de spørgsmål, som er stillet gennem udvalgsbehandlingen i Folketinget. På spørgsmål omkring hvilke beregninger, der ligger til grund for, at det øgede bundfradrag vil give øget vækst i kystområderne, svarer Skatteministeren slet og ret, at der ikke ligger konkrete beregninger til grund for denne antagelse! Skatteministeriet skriver ligeledes i et svar til udvalget at 70 pct. af sommerhusejerne ikke bor i kystområderne, samt at før udlejningsbureauerne har taget deres del af "skattegevinsten" så svarer det til cirka 2000 kr. om året. SF vil ikke være med til at lave lovgivning, der udelukkende bygger på antagelser. Vi er nødt til at tage lovgivningen alvorligt - også på skatteområdet! I SF vil vi meget gerne være med til at styrke turismen og på den måde skabe vækst i lokalområderne, men der er ingen grund til at tro at det forhøjede bundfradrag vil skabe netop dette.