Lokalpolitik

SF: Høringssvar skal i udvalg

Når sagen om lukning af behandlingsdelen på den kommunale tandklinik i Fjerritslev skal i høring, skal de indkomne reaktioner først behandles i fagudvalget, inden byrådet træffer beslutning, mener SF.

- Vi er uenige med borgmester Mogens Gade (V) og Søren Brink (K), formand for børne- og familieudvalget om, at sagen skal behandles i kommunalbestyrelsen, når høringsfasen er ovre, siger Erik Ingerslev (SF). - Jeg tror, der kommer indsigelser. Derfor vil det være helt naturligt, at de indsigelser skal behandles i børne- og familieudvalget, inden de sendes videre til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, siger Erik Ingerslev. - For os giver det ingen mening at sende noget i høring og derefter undlade at behandle indsigelserne i det pågældende fagudvalg. - Det er ikke sikkert, høringsfasen ændrer noget som helst. Men proceduren bør være, at de indkomne svar først behandles i fagudvalget, siger Ingerslev.