SF hopper ikke på, men kæden hopper af

3. FORBINDELSE: Anne-Dorte Krog skriver i dagens avis, at SF på ingen måde kan være med til andet end en østlig 3. limfjordsforbindelse. Det er både økonomisk og miljømæssigt begrundet, men ikke særligt godt argumenteret. Et par ting jeg mangler overvejet er følgende: Hvor store og langvarige forestiller de sig generne vil være af en udbygning af tunnelen? Hvor skal trafikken krydse fjorden i denne periode? Hvis – eller når – der i fremtiden sker uheld eller andet, der blokerer tunnelen, hvor skal trafikken så føres hen? Hvor visionært er det for Aalborg og Nordjylland at spare penge på en løsning nu og her, der på sigt alligevel bliver for lille og ufleksibel? Er der chance for at Naturfredningsforeningen og andre, ligesom det viste sig tilfældet med Storebæltsbroen, kan tage fejl og at en linieføring over Egholm ikke nødvendigvis ligger hele øen brak og slår alt dyreliv ihjel? Jeg påstår hverken at være trafikforsker, kyndig på dyre- og planteliv eller vidende om store økonomiske beregninger ifht. støtte fra staten og egenbetaling af kommunen. Men jeg kan som menig borger se at løsningen med forbedret kollektiv trafik og shuttlebusser måske nok er ideologisk god, men ikke praktisk brugbar. Folk HAR biler for at BRUGE biler, og i stedet for at bekæmpe bilismen, skulle man hellere – både for økonomisk og miljømæssig vinding – arbejde på at få bedre og ”renere” biler på vejene. For hele landsdelens skyld skal der i dette projekt tænkes store tanker, og så må man eventuelt ofre eksistensen af en, for 99% af befolkningen, ligegyldig frø på Egholm. Og man må ofre af kassebeholdningen, for at lave noget, som vil give stor værdi for beboerne generelt og for væksten i Nordjylland især.