Frederikshavn

SF: Hovedløs og stivsindet beslutning

} FREDERIKSHAVN: Det er helt grotesk , at Musikoasen pålægges en parkeringsudgift. Det mener SF'eren Paul Rode Andersen, der som medlem af plan- og miljøudvalget har taget klart aftsand fra beslutningen. - Hvorfor skal de unge mennesker betale til p-pladser, når de er under 18 og kommer cyklende eller gående. Det er virkelig paragrafrytteri af værste skuffe, og Venstre, Socialdemokratiet og De konservative kan nu i værste fald være årsager til, at Oasen lukker, siger Paul Rode Andersen, Han undrer sig over formbureaukratiet. -Det er simpelthen hovedløst at være så stivsindet og formalistisk, som udvalgs-flertallet nu viser sig at være. Vi er jo netop som politikere valgt til at dispensere fra bestemmelserne, når vi kan se , at den snævre, administrative fortolkning har helt utilsigtede og urimelige konsekvenser, fastslår SF'eren. Flertallet argumenterer med, at så kan andre foreninger med unge under 18 kræve samme behandling. - Det vil jeg da have det helt fint med. Det er jo netop ungdomspolitik, når det fungerer.