SF i åben strid om skolepolitik

Rådmand Henrik Thomsen tagerskarpt afstand fra partifællen Henrik Nielsen

AALBORG:- Jeg beklager, at SF's medlem i skole- og kulturudvalget, Henrik Nielsen, ikke er enig i partiets linje. Men vi har højt til loftet og plads til uenighed, ligesom det er tilfældet i de øvrige partier i byrådet. SF-rådmand Henrik Thomsen tager skarpt afstand fra partifællen Henrik Nielsens synspunkter i sagen om en eventuel flytning af syvende klasse fra Langholt Skole til Vodskov Skole. Og selv om han siger, at der er højt til loftet i SF, lader han samtidig forstå, at der ikke er plads til for mange af den slags uoverensstemmelser om helt fundamentale emner. - I SF har vi lært af tidligere sager. Men lad dette være en undtagelse, lyder advarslen fra Henrik Thomsen. De tidligere sager, han hentyder til, er først og fremmest stridighederne, som i 1989 førte til bruddet med daværende rådmand Kirsten Hein. Det var starten på en lang nedtur for SF i Aalborg Byråd, som først blev vendt ved det seneste valg. Henrik Nielsens brøde består i, at han er åben over for at flytte syvende klasse fra Langholt Skole til Vodskov Skole, selv om der er kraftig modstand i Langholt. Henrik Thomsen fastslår, at den holdning strider direkte mod SF's politik. - Der er ingen slinger i SF's politiske synspunkter om skolestrukturen i Aalborg Kommune. SF vil under ingen omstændigheder lægge stemmer til en ændring af den struktur, der i øjeblikket drøftes i skole- og kulturudvalget om fremtiden for Langholt Skole, siger han. - Efter min og SF's opfattelse ligger den eksisterende skolestruktur fast med den opdeling, der er mellem skoler med eller uden overbygning. Og klassedelingen foregår efter syvende klasse, medmindre der nedefra i systemet kommer forslag til en anden deling, tilføjer Henrik Thomsen. Han er overbevist om, at bolden vil være givet op til yderligere ændringer på de små landsbyskoler, hvor byrådet beslutter at flytte eleverne fra Langholt til Vodskov Skole allerede efter sjette klasse. - Det er den såkaldte salamimetode, som kun vil skabe usikkerhed blandt borgere og forældre om de mindre byers udviklingsmuligheder, hvor skolerne spiller en afgørende rolle. Den usikkerhed vil vi ikke være med til at skabe. Rådmanden mener, at det blandt andet var garantien til de små landsbyskoler, der var stærkt medvirkende til partiets forholdsvis gode resultat ved byrådsvalget for to år siden. Derfor finder han det ekstra uheldigt, at Henrik Nielsen nu sår tvivl om den linje. Henrik Thomsen trøster sig med, at sagen sandsynligvis vil falde i byrådet, uanset hvad Henrik Nielsen stemmer. - Jeg har svært ved at forestille mig, at konservative, Venstre og radikale vil tvinge syvende klasse fra Langholt Skole til Vodskov Skole. Tilsammen sikrer det et flertal for, at syvende klasse skal blive. Henrik Nielsen står foreløbig fast på sit synspunkt om, at syvende klasse fra Langholt Skole fortsat bør være i spil trods den massive lokale modstand og Henrik Thomsens afstandstagen. - Jeg er ked af, at vi i SF ikke er helt enige om denne sag. Men i og med, at folkeskoleforliget fra august stadfæster, at syvende, ottende og niende klasse skal opfattes som et samlet forløb, taler de pægagogiske argumenter for, at de tre klassetrin er samlet på samme skole. Det er udelukkende børnenes tarv, jeg tænker på, og det bør i hvert fald ikke være konfirmandundervisningen som bestemmer, hvilken skole de skal gå på i syvende klasse. Principielt er Henrik Nielsen ikke afvisende over for tanken om, at skiftet i alle de små landsbyskoler i Aalborg Kommune sker efter sjette klasse, ligesom det allerede er tilfældet i eksempelvis Tylstrup. - Det betyder jo ikke, at skolerne bliver nedlagt. Det betyder blot, at skiftet sker på det tidspunkt, hvor det er naturligt i skoleforløbet. Han kan dog godt se nogle praktiske problemer ved at flytte børnene fra Langholt til Vodskov efter sjette klasse. Blandt andet kniber det med pladsen på Vodskov Skole. Det tredje medlem af SF's byrådsgruppe, Anne-Dorte Krog, har forlængst tilkendegivet, at hun er enig med Henrik Thomsen. Hun bor selv i Langholt.