EMNER

SF imod licitation på vejområde

Et udbud af vedligeholdelsen kan betyde større besparelser på skoler og institutioner på sigt

AABYBRO:SF kan ikke gå ind for, at vedligeholdelsen af kommunens veje bliver sendt i udbud hos virksomheder. Men borgmester Ole LykkegaardAndersen (V) mener, at det er en god ide. Licitation på området er et af elementerne i forhandlingerne om budget 2004. -Vi er bange for, at vi låser os fast på et niveau, så vi ikke kan bruge vejvedligeholdelsen som et parameter under kommende budgetforhandlinger, siger Erik Ingerslev (SF). Grundlaget for en udlicitering af området er en 15 år lang kontrakt. - Vi vil ikke låse os fast til en bestemt udgift på dette område så længe. Det vil betyde, at kommunen i fremtiden ikke kan spare penge på dette område og i stedet kan blive nødt til at skære kraftigere på de bløde områder, som skoler, børneinstitutioner og ældreområdet, siger Erik Ingerslev. Han oplyser, at der på teknisk udvalgs seneste møde med Vejdirektoratet, som hjælper kommunen med at udarbejde udbudsmaterialet, blev fremlagt en udgift på tre millioner kroner årligt i 15 år til vedligeholdelsen af vejene. - Det ligger 300.000 til 500.000 kroner over det beløb, vi årligt bruger på området i dag, siger SFeren. Han mener, det nuværende beløb er tilstrækkeligt. - Det afhænger selvfølgelig af, hvilke standard man vil have, men generelt er kommunens vejnet ikke alarmerende, siger han. Erik Ingerslev medgiver, at et funktionsudbud vil give vedligeholdelsen af vejene et løft her og nu samt sikre en minimums-standard de kommende 15 år. - Men vi må ikke afskrive os muligheden for at inddrage det i budgetforhandlingerne i så lang tid, siger han. Derimod finder Ole LykkegaardAndersen (V), at funktionsudbuddet er en god ide. - Vejdirektoratet har bedømt vores veje og lavet en tilstandsrapport. Den viser, at vi med det nuværende beløb ikke kan bevare vejenes nuværende standard, siger han. - Det er dyrt at være fattig, og i dag bruger vi penge på at lappe vejene hist og pist.Det er bedre at bruge pengene på at få en privat virksomhed til at overtage området og foretage en stor investering nu og her og få ordnet vejene med et nyt slidlag én gang for alle, siger Ole LykkegaardAndersen. Erfaringen fra andre kommuner viser, at efter en udlicitering investerer virksomheden en hel del penge i at give vejene et løft med det samme og højner standarden, som efterhånden flader ud, så den efter kontraktudløbet er i samme stand som ved aftalens indgåelse.