Lokalpolitik

SF kan sikre stærk kommunalpolitisk position

STRUKTUR:I en ny kommunal struktur er det vigtigt at sikre en tæt forbindelse mellem kommunale, regionale og landspolitiske beslutninger. I dag gælder det dit kryds til den fremtidige landspolitiske struktur. Din beslutning er vigtig, fordi den samtidig får stor indflydelse på de beslutninger, der træffes omkring den fremtidige kommunale struktur. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer hvilken dagligdag du ønsker som borger i en ny storkommune. Venstres skattestop er besnærende, men når der samtid loves at der med den nye kommunalreform ikke vil ske serviceforringelser, så bliver din stemme pludselig afgørende. Skal den offentlige service hæves til højeste fællesnævner i alle fire kommuner eller skal der fortsat være forskel i tilbuddene til borgerne i de enkelte kommuner. Svaret for mig er enkelt. Venstres skattestop betyder forskel i tilbuddene med mindre vi låner pengene til en kommunal serviceudligning. I SF vil vi arbejde for en samlet ny kommune. Vi vil ikke alene sikre en stærk kommunalpolitisk position, men også at der er helhed regionalt og landspolitisk.