EMNER

SF klar med drejebog for magtovertagelse

KØBENHAVN:Villy Søvndal har længe luftet ambitionen om at få SF i regering. Nu sætter partiets ledelse ord på drømmen og formulerer en konkret plan, der skal brolægge vejen til ministerkontorerne. Ifølge Ritzaus oplysninger har SF's forretningsudvalg netop godkendt et egentligt reformprogram, der i detaljer skitserer partiets ønsker til en centrumvenstre-regering efter næste valg. Programmet udstikker linjen for arbejdet de næste 10-15 år. - Det er et tydeligt forsøg på at vise, hvad indholdet i det politiske alternativ er - hvor forskelligt et Danmark vi vil få, hvis den nuværende regering fortsætter sin kurs og hvis et S-SF-radikalt-flertal bliver styrende. Det er ikke fordi, S og R skal binde sig til vores program, men det her vil være vores indgangsvinkel til de forhandlinger, der kommer om regeringsgrundlag, siger SF's formand, Villy Søvndal. Med reformprogrammet "Danmark - fra klimatrussel og finanskrise til ny grøn og social vækst" lægger Socialistisk Folkeparti distance til flere elementer i sit principprogram og understreger ønsket om at være et bredtfavnende folkeparti "for alle mennesker, der bærer håbet om, at vi kan skabe en bedre verden". "Vi er ikke styret af dogmer og gamle modsætninger. Vi er åbne overfor alle idéer og strømninger, der fremmer de værdier, vi står for", skriver SF i sit nye program, som Ritzau er i besiddelse af. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Det Radikale Venstre. Socialdemokraterne følger Søvndal & Co med interesse. - Overordnet ser det utroligt spændende ud. På en lang række politikområder gør SF sig spændende overvejelser. Det danner et godt udgangspunkt for, at vi kan stå endnu stærkere sammen for at få en ny regering, siger politisk ordfører Henrik Sass Larsen (S). Udviklingen af det nye politiske program har stået på siden sommeren 2008, men Villy Søvndal understreger, at der fortsat kan ske ændringer, da det først endeligt skal vedtages på SF's landsmøde til maj, og fastholder, at det eksisterende principprogram står ved magt. - Vi er ikke i gang med at flytte grundlaget for SF. Det har jeg ikke noget ønske om. Jeg synes, at det vil være torskedumt at flytte grundlaget for det bedste politiske brand, vi har i øjeblikket, siger Villy Søvndal. Også i SF's bagland er man modstandere af at skrotte det principprogram, der indeholder passager om "en revolutionær proces", som "gradvist afskaffer kapitalismen". Medlem af SF's forretningsudvalg Meta Fuglsang betragter reformprogrammet som "en udvikling". - Principprogrammerne skal gerne kunne stå i temmelig lang tid. Når der går lang tid, før vi reviderer det, kan vi komme i en situation, hvor vi bliver nødt til eller ønsker at udvikle på den politik, der ligger inden for programmets rammer, forklarer hun over for Ritzau. SF opstiller seks punkter med konkrete mål og krav til et regeringssamarbejde med S og RV. SF vil blandt andet arbejde for et stop for udlicitering af velfærdens kerneydelser, fuld åbenhed om pengestrømmene i dansk politik, et CO2-neutralt Danmark inden 2050, en begrænsning af det frie skolevalg og en "samfundsbank" med udlån til iværksættere. Valgretsalderen skal sænkes til 16 år og der skal sikres demokratisk kontrol over kollektiv transport, og en del af virksomhedernes overskud skal afsættes til en medarbejderstyret pulje. Der er derimod ikke et ord om udlændingepolitik, EU-politik eller skattepolitik. - Vi har lavet fælles udspil med Socialdemokraterne om integration, Skattekommissionen kommer snart med et udspil og EU indgår på alle leder og kanter i SF's strategi, svarer Villy Søvndal./ritzau/