Socialforsorg

SF-kritik af nye standarder

Diskussion om hjemmeplejens opgaver og personalets uddannelse

HJØRRING:Skal hjemmehjælperne bede ældre uden vaskemaskine om selv at klare vasketøjet? Og skal private leverandører leve op til de kommunale uddannelsesstandarder for pleje- og rengøringspersonale, når den nye fritvalgsordning træder i kraft 1. januar, og dermed giver borgerne mulighed for at bestille rengøring og pleje fra private leverandører? SF's Jørn E. Christiansen stod næsten alene med sine kritik af de reviderede kommunale standarder indenfor hjemmeplejen, som resten af byrådet vedtog, da det onsdag aften behandlede betingelserne for frit valg-ordningen i Hjørring Kommune. Jørn E. Christiansen fremhævede, at den foreslåede revision af standarderne betyder en forringelse. Han pegede eksempelvis på et enkelt punkt, som bliver ændret i forhold til de gamle standarder: har man ingen vaskemaskine, hjælper hjemmehjælpen ikke længere med at vaske ens tøj. - Hvis man ikke har nogen vaskemaskine, så har man jo netop brug for hjælp, indvendte Jørn E. Christiansen. Kurt Mikkelsen (V) sagde, at man i dagens Danmark må gå ud fra, at en vaskemaskine er almindelig tilgængelig. Om ikke i den ældres egen bolig, så et eller andet sted i den udlejningsbolig, hvor den ældre bor. Desuden fremhævede Kurt Mikkelsen - og flere andre byrådsmedlemmer - at det er urimeligt, at hjemmehjælperen skal bruge tid på at køre vasketøj til et vaskeri. Jørn E. Christiansen replicerede, at ikke alle har en levestandard som folk i Kurt Mikkelsens omgangskreds. Jørn E. Christiansen stillede ændringsforslag om, at hjemmeplejen skal vaske tøj for ældre, uanset om de har en vaskemaskine eller ej. Han stemte for, alle andre i mod. Frit valg-ordningen - frit leverandørvalg - er en del af regeringens ældrepakke, og den indfører Hjørring Kommune rettidigt 1. januar, som loven foreskriver. Jørn E. Christiansen kritiserede, at der ikke samtidigt indføres et generelt uddannelseskrav for det personale, som private leverandører skal benytte. I oplægget til nye kvalitetsstandarder, som private leverandører også skal leve op til, fremgår det, at uddannelsekrav til personalet vil være "en væsentlig hindring for private leverandørers adgang til markedet". Det tolkede Jørn E. Christiansen som en klar ulempe for hjemmehjælpen i Hjørring Kommune. - Hjørring Kommune, der skal konkurrere om at levere de samme ydelser til borgerne, skal altså bruge faguddannet personale, men hvis en privat leverandør også gør det, jamen, så bliver det åbenbart for dyrt for ham, sagde Jørn E. Christiansen. En del byrådsmedlemmer afviste kritikken og fremhævede, at det på de enkelte områder af plejen var nøje specificeret, at eksempelvis ansatte i hjemmeplejen skal have mindst sosu-uddannelse eller to års praktisk erfaring. Hanne Jensen (S) bragte et overset aspekt ind i debatten. Hun fremhævede, at Hjørring Kommune har forpligtet sig til at arbejde for et rummeligt arbejdsmarked, der skal sikre, at folk, der har været udenfor arbejdsmarkedet, igen kan få en tilknytning. Også hvis de ikke har en uddannelse. - Vi giver et begrænset antal mennesker en chance for at komme ind ved hjælp af kortere kurser. Det medfører ofte, at de senere tager en decideret social- og sundhedshjælperuddannelse (SOSU), så de ender alligevel med at få en uddannelse, sagde Hanne Jensen. Jørn E. Christiansen fremsatte dog et ændringsforslag, der præciserede, at der skal bruges faguddannet personale. Det stemte kun han og Chr. Verner Jensen (S) for. Resten stemte imod. Ole Ørnbøl (S) var fraværende.