EMNER

SF-møde om EU-traktaten

@$:SF har valgt at sende spørgsmålet om partiets holdning til EU-traktaten til urafstemning blandt medlemmerne. For at klæde medlemmerne på, har SF i Frederikshavn inviteret Mogens Ove Madsen som indleder til offentligt debatmøde om EU-traktaten torsdag den 28. oktober kl. 19 i Skolegade 8. Mogens Ove Madsen er SF's folketingskandidat i Sæby-kredsen, medlem af partiets hovedbestyrelse og byrådsmedlem i Nibe.