SF: Nej til blind makker

SF kan ikke støtte S-forslag om privatisering og nyt rådhus på Værkergrund.

Hans Christensen
Paul Rode Andersen (SF): Efter vores mening er der ledige kontorlokaler nok i Frederikshavn.
Handicappede 1. oktober 2008 06:00

SF var ikke med, da byrådets øvrige partier i aftes var samlet for at få de sidste detaljer på plads i kommunens budget for 2009. I skrivende stund er det uvist, om de nåede et resultat, alle de øvrige partier kunne støtte, men under alle omstændigheder har SF afleveret sit ændringsforslag. - Som bekendt deler vi ikke de lokale socialdemokraters privatiseringspolitik og kan derfor ikke stemme for den del af budgettet, som vedrører salg af el- og varmeforsyningen. Vi står stadig uforstående over for, at det skulle være socialdemokratisk politik at privatisere - det er i hvert fald ikke til at finde i det kommunalpolitiske program, partiet gik til valg på i 2005, siger SF's formand, Paul Rode Andersen. Han kalder hele spørgsmålet om salget af Forsyningen "en blind makker". - Socialdemokraternes plan for en ny midtbyskole og hele Arena Nordområdet afhænger af salget af Forsyningen. Vi har lavet et forslag der indeholder renovering og modernisering af de eksisterende skoler, en plan, som er uafhængig af, om det lykkes at sælge Forsyningen til en fornuftig pris, siger Paul Rode Andersen. Nej til nyt rådhus SF kan heller ikke støtte planerne om "et nyt rådhus" på Værkergrunden og foreslår i stedet, at medarbejderne genhuses i den ledige Skat-bygning i Frederikshavn. - Set i helikopterperspektiv er der rigtig mange ledige kontorlokaler i Frederikshavn og vi har altså svært ved at se fornuften i at bygge endnu flere kontorlejemål. SF kan heller ikke støtte Socialdemokraternes plan om at udskyde kulturhuset på Kappelborgskolen. SF vil sikre pasningsgaranti, de nødvendige midler til voksne handicappede, misbrugere, socialpsykiatriske patienter med mere og pengene vil SF blandt andet finde ved at spare på tilskud til erhvervslivet og centraladministrationen. - Det er prioriterede nedskæringer, som vi ikke er galde for, men det er trods alt et mindre onde end den socialdemokratiske grønthøstermetode, siger Paul Rode Andersen. - Alt for lukket SF's formand finder det uholdbart, at borgmesteren ikke vil oplyse, hvor mange skattekroner, der reelt går til diverse sponsorater og events. - Det er en konsekvens af den lukkethed, som følger med kommunale aktieselskaber. Det bliver uigennemsigtigt, hvad pengene går til og det har vi det skidt med i SF, siger Paul Rode Andersen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...