Ældreforhold

SF: o.k. med indskud

AALBORG ØST: SF's rådmand Henrik Thomsen, SF, mener ikke, at der kan være tvivl om, at de 39 ældre beboere i Smedegården i Aalborg Øst skal betale indskud, når de næste år skal flytte fra deres gamle ældreboliger til nye ældreboliger i Smedegården. På magistratsmødet for en uge siden bad han ældrerådmand Anni Kjeldgaard om en redegørelse, og den er han tilfreds med. - Mit ærinde var at høre om det her ligger inden for lovgivningens rammer, og det gør det. Anni Kjeldgaards tilbud til de ældre er udmærket, og der er faktisk mulighed for at de ældre kan få et lån. At få et rente- og afdragsfrit lån på fem år er ikke så tosset, siger Henrik Thomsen, der også fik en forklaring på den debat, der har været med hensyn til, hvad der blev sagt på et informationsmøde 12. september 2000. Pårørende og ældre beboere samt ældrerådsformand Ib Reider siger, at der ikke blev nævnt, at de ældre skal betale et indskud på knap 20.000 kroner for at flytte ind i nye boliger, mens forvaltningens chefer siger, at det blev nævnt. I et notat fra mødet referes, at det netop er blevet sagt, at der skal betales indskud. - Og det er påstand mod påstand, men jeg må holde mig til notatet, siger Henrik Thomsen. Kommunen har ansvaret for at levere en service, der er tidssvarende, og det kunne vi gøre ved at sælge til et boligselskab. Vi må sikre ordentlige boligforhold, og det er ikke så tosset at gøre det på den her måde, mener Henrik Thomsen. - Alle må da have et ønske om at bo bedst muligt. Bygningerne i Smedegården trængte til at blive renoveret, og det må de ældre, da også være interesseret i. - Jeg har stor forståelse for, at de ældre ikke vil stå i gæld, men det ændrer ikke ved, at de kan søge om at få et lån, der er rente- og afdragsfrit i fem år, siger Henrik Thomsen.