Frederikshavn

SF og "lad vande komme til byen"

REPLIK:Keld Gydum kalder i Nordjyske d. 19. oktober "Lad vandet komme til byen" for "tåbeligt, dyrt og uansvarligt". Det er ikke noget SF i Frederikshavn går til valg på, understreger han. Nej, det er rigtigt. SF har ikke haft mulighed for at diskutere sagen og den er ikke med i SFs valgoplæg som dog indeholder en passus om fortidens synder og Fiskerklyngen. Et forsøg på at genskabe Fladstrand skal naturligvis ikke være et forgyldt projekt for nogle få velhavere. Dersom projektet en gang i fremtiden skulle blive realiseret, må det have bred folkelig opbakning. Erhvervslivet må i givet fald påtage sig en del af den finansielle byrde og muligheden for EU-støtte må også undersøges. Salg af bygge- og erhvevsgrunde er en anden indtægtskilde. Finansieringen må naturligvis ikke belaste den offentlige service. Gydum, tag det nu roligt - projektet er indtil videre kun nogle streger på et bykort, en fremtidsvision om man vil. Jeg synes selv projektet rummer mange spændende muligheder og personligt foretrækker jeg vand ved Fiskerklyngen og Krudttårnet frem for kunstige højhuse i glas og beton. Hvorvidt SFs byrådsgruppe vil kunne trykke på den grønne knap, hvis et konkret forslag en skønne dag lander på bordet, kan kun fremtiden vise.