SF og S driver valgpropaganda

Lokalpolitik 3. september 2009 09:15

VALGPROPAGANDA: S og SF's valgpropaganda fortsætter - uforstyrret af virkeligheden. Jeg foreslog på det seneste byrådsmøde, at vi skulle indføre en karensperiode for politiske besøg i vore institutioner under valgkampen - i lighed med, at vi i denne periode suspenderer den kommunale spørgetid - for at sikre, at valgkampen afvikles demokratisk og alsidigt. Forslaget skulle gælde alle politikere og sikre, at børn, psykisk handicappede, syge og plejehjemsbeboere ikke hvirvles ind i den forestående valgkamp - og at personalet i vore institutioner uforstyrret kan udføre deres pædagogiske arbejde, omsorg og pleje, uden at blive en del af politikernes valgkamp. Vi har brug for en offentlig sektor, hvor personalet kan få lov til at udføre deres faglige arbejde uden politikeres indblanding i dagligdagen, - og hvor børn, forældre, pårørende og personale kan have en tryg hverdag, uanset religion, race og politisk tilhørsforhold. Af samme grund var det ikke min hensigt at bringe det konkrete besøg ind i debatten. Det konkrete besøg blev bragt på bane af H.C. Maarup selv, og han anførte, at han havde fået invitationen i et brev fra et barn i den pågældende børnehave. Man kan undre sig over, at et barn i børnehavealderen af egen drift skulle skrive til borgmesteren i forbindelse med ibrugtagning af et gede- og hønsehus, og det i tilpas god tid, til at besøget kunne passes ind i en travl borgmesters kalender. Det giver også anledning til forundring og eftertanke, at det er en byrådskandidat fra Socialistisk Folkeparti, der går ud og forsvarer H.C. Maarups besøg i et læserbrev. På dagen for besøget indløb der kl. 13.15 en besked på min telefonsvarer fra en kvik journalist på Randers Amtsavis - om at han havde modtaget et læserbrev fra en af SF's byrådskandidater, med en rosende omtale af H.C. Maarups besøg i børnehaven. Der var bare lige den krølle ved det, at borgmesterens besøg i børnehaven var ændret fra kl. 13.00 til 14.00. Så besøget havde ikke fundet sted endnu. Det skal blive spændende at se, om S og SFs modvilje mod en karensperiode skyldes, at en sådan ville komme på tværs af en grundigt tilrettelagt turne rundt på kommunens institutioner i perioden op til det kommende valg.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...