Skolelukninger

SF og skolestrukturen - vi vil hellerebruge penge på skoler end et mulithus

SKOLELUKNINGER:Debatten om skolestrukturen afslører i tiltagende grad, hvor svært skolelukningspartierne har det. På møder med forældrene i Elling, Volstrup og på Ørnevejens Skole bliver Venstre og Socialdemokraternes argumenter gang på gang pillet fra hinanden af velforberedte forældre, som klæder politikerne fra de to store partier af til skindet. Problemet for Venstre og Socialdemokraterne er, at de har indgået en studehandel, som er så grotesk og hovedløs, at ethvert skolebarn kan se, at den er usammenhængende. For at sikre oplandsskolerne, hvor børnetallet er faldende, lukkes Ørnevejen og Volstrup, hvor børnetallet er stigende. Forstå det, hvem der kan. SF går ind for at bevare oplandsskolerne, som er en livsnerve for de små samfund. Skolen er ofte omdrejningspunktet for en mangfoldighed af aktiviteter, og bosætningen ville gå i stå, hvis Byrådet lukkede den. Men prisen for oplandsskolernes overlevelse, som i øjeblikket ligger på cirka ni millioner kroner, skal ikke betales af elever, forældre og personale i Volstrup og på Ørnevejen. Pengene skal findes ved en anden prioritering. I SF’s forslag til det kommunale budget for de næste fire år er der ikke blevet plads til et socialdemokratisk helsecenter og et multihus ved Arena Nord. Vi har også måttet skære i den øvrige anlægsramme og i en stribe driftsudgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, events, byfornyelse, vejrenoveringer med mere. Disse besparelser gør også mere eller mindre ondt på SF’ere, men for at friholde skoleområdet, som er højt prioriteret hos os, og for at kunne præsentere en ansvarlig økonomisk ramme, har vi altså været nødt til spare andre steder. Det skal også siges, at vi i SF budgetterer med et regeringsskifte, inden skolelukningerne er fuldt effektueret. Vi deler Socialdemokraternes skarpe kritik af regeringen, som er den overordnede skurk, når vi taler skolelukninger. Kommunalreformen og indbindingen af kommunerne i en økonomisk spændetrøje betyder, at nærdemokratiet og det kommunale selvstyre er blevet voldsomt indskrænket under den nuværende, borgerlige regering. En ny regering vil råde bod herpå!