SF: Opret flere kommunale tilbud til børn

Private opholdssteder er for dyre, og kvaliteten er for ringe, mener byrådsmedlem Anne-Dorte Krog

AALBORG:Kvaliteten på de private opholdssteder er for dårlig. Og de er for dyre. Derfor skal Aalborg Kommune selv oprette tilbud til børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Det mener SF, som i forbindelse med næste års budget vil have sat penge af til etablering af nye, kommunale institutioner og dermed presse de private opholdssteder ud. Ifølge byrådsmedlem Anne-Dorte Krog (SF) har de fleste af de private opholdssteder fokus på de forkerte ting. De er kendetegnet ved, at de skal oparbejde et overskud, og ejerne kan trække penge ud til dem selv. Derfor er pladserne tit for dyre, og kvaliteten er ikke tilfredsstillende. - De private opholdssteder beholder børnene i længere tid, fordi de tjener penge på dem. Og så er det et meget stort problem, at der ikke er tilsyn nok med kvaliteten, siger Anne-Dorte Krog. Hidtil har amtet ført tilsyn med opholdsstederne. Men nu er amterne nedlagt, og kommunen overtager driften af og tilsynet med en lang række institutioner. Derfor er der en oplagt chance for kommunen til selv at tage et større ansvar for, at børn og unge får den rigtige behandling, når de er blevet anbragt, mener Anne-Dorte Krog. Det er vigtigt, at kommunen kan præcisere, hvordan kvaliteten skal være og hvilken pædagogik, der skal anvendes. Kommunen skal kunne stille krav til uddannelse, efteruddannelse og så videre. Og kommunen har den nødvendige ekspertise og erfaring til selv at oprette tilbud, pointerer Anne-Dorte Krog. Tilbud i nærmiljøet Hun peger på, at et enigt socialudvalg tidligere har besluttet, at anbringelser så tit som muligt skal ske i nærmiljøet. Det betyder, at der skal etableres nye behandlingstilbud flere steder i kommunen Selv om det er dyrt at etablere nye opholdssteder, kan det være en god investering på langt sigt, understreger Anne-Dorte Krog. - Jeg tør ikke sige, om vi skal bruge 10 eller 20 mio. kr. på nye opholdssteder, men på langt sigt vil det være en god investering, fordi vi kan spare driftsudgifter og lave en helhedsorienteret indsats, siger Anne- Dorte Krog. Hun tilføjer, at nye, kommunale opholdssteder formentlig kan oprettes i nogle af de mange bygninger, som kommunen råder over efter kommunesammenlægningen. I de seneste år er udgifterne til anbringelse af børn steget kraftigt. Og i fremtiden skal Aalborg og andre kommuner selv betale den fulde pris for at få anbragt børn, da den såkaldte grundtakstmodel ophører. En døgnplads for et barn mellem nul og 18 år kan sagtens koste mellem 800.000 kr. og én mio. kr., så derfor kan der være mange penge at spare samtidig med, at kvaliteten stiger, mener SF.