EMNER

SF på vildspor?

BUDGET:Bo Rune Jensen mener at SF er på vildspor fordi Paul Rode mener at budget 2004 nedprioriterer de bløde områder. Det vil jeg nu ikke sige, for der sker en nedprioritering. Børnetallet er faldende. 22 procent de næste 10 år iflg. forvaltningsrevisionen. Det børnetal der tales om er fødselstallet. Der skal jo tages højde for, at der er nye tilflyttere, som sandsynligvis også har børn. Vi kan sagtens blive enige om, at når der er færre børn, så er der også brug for færre institutionspladser. Men institutionerne tilføres hele tiden nye opgaver. Seneste skal alle ansatte på rummelighedskurser, for at kunne tage de særlige udsatte børn ind. Byrådet har fokus på den negative sociale arv, som også pålægges institutionerne. Altså de skal være med til at forsøge at bryde den. Det koster penge, at få disse opgaver udført. B&U området har i forvejen være beskåret det sidste 4 år, så mon ikke Paul Rode har ret. Jeg er i hvert fald ikke uenig med ham.