Lokalpolitik

SF: - Pinligt af Forsyningen A/S

Paul Rode Andersen (SF) raser over indkaldelse til "pseudo-generalforsamling"

FREDERIKSHAVN:Blæsten om Frederikshavn Kommunes eventuelle engagement i det omdiskuterede selskab Frederikshavn I-Netværk, FIN, fortsætter. Som omtalt i NORDJYSKE i går afviser borgmester Erik Sørensen ethvert kommunalt engagement i selskabet. Formanden for Forsyningen A/S, Jens Hedegaard Kristensen, henviste på mandagens byrådsmøde til den årlige generalforsamling i Forsyningen, der ejer en tredjedel af anparterne i FIN. Forsyningen har netop indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. 30. december. Indkaldelsen er sendt til alle byrådsmedlemmer, men der er ikke angivet noget mødetidspunkt eller-sted. Til gengæld ér referatet skrevet. Der er nemlig tale om en såkaldt "papirgeneralforsamling". Medlemmerne skal bare skrive under på, at de er enige i referatet og returnere det. FINer ikke nævnt med et bogstav. - Bananrepublik ... - Fremgangsmåden er grotesk, siger byrådsmedlem Paul Rode Andersen (SF), der insisterer på, at der holdes en rigtig generalforsamling. - Hvis ikke må jeg sige at bunden er nået med hensyn til lødighed. Frederikshavn Forsyning har udviklet sig til en bananrepublik. Han mener, at der netop nu er al mulig grund til at holde en rigtig ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmerne kan få en forklaring på alle de åbne spørgsmål om FIN og et eventuelt lejemål i Kattegatsiloen. - Set i det lys er forslaget om en pseudogeneralforsamling pinlig og upassende. Hvem har dog udtænkt den kreative, men politisk helt uacceptable måde at behandle generalforsamlingen i Forsyningen på. Mest af alt minder det om en demokratiopfattelse, der hører hjemme i systemer, hvor autoritære og korrupte træk er dominerende. Jeg protesterer på det kraftigste mod den måde at underløbe demokratiet og behandle byrådsmedlemmer på, siger Paul Rode Andersen. - Det rene vås Jens Hedegaard Kristensen (UP) afviser Paul Rodes angreb som det rene vås. - Han overreagerer fuldstændig og blander tingene sammen. Her er der udelukkende tale om, at vi som følge af kommunalreformen formelt skal forlænge bestyrelsens mandat i et år. For at undgå resursespild ved at indkalde 25 travle mennesker lige inden jul laver vi en papirgeneralforsamling. Det gør man i masser af selskaber, og hvis Paul Rode ønsker en ordinær generalforsamling, kan vi til enhver tid gøre det, siger Jens Hedegaard. Han tager afstand fra SFerens sprogbrug og undrer sig over, at netop Paul Rode Andersen glimrede ved sit fravær, da byrådet senest havde generalforsamling i Forsyningen og fik fremlagt årsrapporten, der blandt andet omtalte status på FIN.